Boekpresentatie Brinkman en Stoker

16-04-2012

14:30-16:55

Agorazaal 1, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105

Boekpresentatie Brinkman en Stoker

prof. dr. Wille van der Merwe, dr. Liesbeth Eugelink, Hans den Hartog Jager, dr. Marcel Barnard, dr. Wessel Stoker, dr. Martien E. Brinkman.

Faculteit der Wijsbegeerte

Theologie en wijsbegeerte

Lezing

Ter gelegenheid van de boeken Kunst tussen hemel en aarde van Wessel Stoker en Jezus Incognito van Martien Brinkman wordt een middag georganiseerd rond de stelling dat kunst een vruchtbare bijdrage kan leveren aan religieuze/spirituele reflectie. Voor de gedachten-wisseling zijn Hans den Hartog Jager, kunstcriticus, Liesbeth Eugelink, literatuurwetenschapster en Marcel Barnard, hoogleraar liturgiek gevraagd om zich in het gesprek te mengen.

In bijgevoegde flyer staat het programma vermeld. Na de reactie van de auteurs is het woord aan de zaal.

Stoker - Kunst van hemel en aarde, coverKunst van hemel en aarde
Ontdek de religieuze inzichten in het werk van vier grote kunstnaars: Wassily Kandisnsky, Mark Rothko, Ando Warhol en Anselm Kiefer. Kunst is vanouds van belang voor religie of spiritualiteit. Het beeld is onmisbaar, zoals de oosters-orthodoxe ikonen laten zien. Maar ook kunst buiten de kerk kan religieus-spiritueel zijn. Kandinsky, Ropthko, Warhol en Kiefer maakten werk dat steeds een heel eigen spiritualiteit laat zien, vaak los van de officiële religies. In dit boek richt Wessel Stoker het zoeklicht op hoe zjin de verhouding 'hemel' en 'aarde', 'hier' en 'ginds' verbeelden en brengt daarmee die eigen spiritualiteit scherp in beeld.

Jezus Incognito
Martien Brinkman - Jezus Incognito, coverSchrijver Arnon Grunberg, filmregisseur Lars von Trier, beeldend kunstnaar Andy Warhol - verrassend vaak komen ini hun werk en in dat van vele andere kunstenaars verwijzingen naar Jezus voor. Brinkman richt zich in Jezus Incognito op de verborgen Christus in de (westerse) film, literatuur en beeldende kunst vanaf 1960. Hij laat zien hoe in veel niet expliciet religieuze kunstuitingen indirect naar Jezus verwezen wordt, aan de hand van een aantal kenmerken van Jezus' identiteit: zijn roepingsbesef, boodschap, levensinzet en levensvoltooiing. Verrassend vaak zijn diezelfde kenmerken terug te vinden bij sleutelfiguren in films, romans en schilderijen van bijvoorbeeld Arnon Grunberg, Ingmar Bergman, J.M. Coetzee, Krzysztof Kieslowski, Andy Warhol. Op die manier komen alle centrale vragen ooit aan Jezus' adres geformuleerd, weer terug in de hedendaagse niet-religieuze kunsten, maar dan impliciet.