Symposium Is bezit wel privé?

09-02-2012

16:00

Zaal 4A-00, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Symposium Is bezit wel privé?

Rabbijn Albert Ringer, prof. dr. Eduard Kimman s.j., dr. Marzouk Aulad Abdellah, prof. mr. Tymen van der Ploeg

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Congres / Symposium

De economische crises - de ene vanuit de USA, de andere vanuit de EU - hebben als gemeenschappelijke oorzaak dat mensen onverantwoord met geld omgaan en zich kennelijk niet of nauwelijks ervan bewust zijn dat hun fouten veel andere mensen treffen. Men doet alsof bezit privé is, maar in feite maakt iemands bezit deel uit van een wijd netwerk van relaties waarin het gebruik of niet gebruik van bezit anderen treft en verkeerd gebruik anderen dupeert. ‘Bezit’ is niet alleen economisch of juridisch want de omgang ermee is moreel. Visies op waarden maken deel uit van visies op het leven. Dit seminar bekijkt ‘bezit’ vanuit drie religies: jodendom, christendom en islam. Is bezit wel privé? In een panel reageert, naast de drie inleiders, ook jurist Prof. mr. Tymen van der Ploeg.

Programma
15.45 Zaal open - 16.00 Welkom
16.05 Bezit volgende de Joodse visie: rabbijn Albert Ringer
16.20 Bezit door Christelijke ogen: prof. dr. Eduard Kimman, s.j.
16.35 Bezit volgens Islamitisch recht: dr. Marzouk Aulad Abdellah
16.50 Discussie - 17.05 Pauze - 17.15 Panel - 17.30 Discussie
18.15 Afsluiting

Deelname
Het seminar is gratis – aanmelden bij drs. Berry van Oers: BvOers@rkk.nl 030-2326936

Bekijk ook de flyer van dit symposium