Oratie Manuela Kalsky

12-11-2012

15:45

Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Maak het verschil! Over religieuze diversiteit en het verlangen naar een nieuw wij

prof. dr. Manuela Kalsky

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Oratie

prof. dr. Manuela Kalsky, foto
prof. dr. Manuela Kalsky
Inaugurele oratie van prof. dr. Manuela Kalsky ter gelegenheid van de aanvaarding van de Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenleving. Manuela Kalsky gaf onlangs een interview aan reliwerk, onder andere over haar werk in het kader van deze leerstoel.

Voorafgaand aan de oratie is er een mini-symposium God is ieder ogenblik nieuw in De Nieuwe Liefde over de vraag of, en zo ja hoe, religieuze diversiteit in het werk van Edward Schillebeeckx voorkomt.