Oratie Christa Anbeek

16-10-2013

15:45

Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Oratie Christa Anbeek - Overgeleverd aan de heidenen. Hoe theologie de 21ste eeuw kan overleven.

Christa Anbeek

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Oratie

Inaugurele rede van Christa Anbeek als bijzonder hoogleraar voor het Remonstrats Seminarium aan de Faculteit der Godgeleerdheid.

Voorafgaand aan de oratie wordt het symposium Luis in de pels: de noodzaak van remonstrantse theologie georganiseerd.