Oratie Marianne Moyaert

01-11-2013

15:45

Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Oratie Marianne Moyaert - Voorbij de chritianisering van religie: Comparatieve theologie tussen tekst en materie

Marianne Moyaert

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Oratie

Inaugurele rede van Marianne Moyaert als hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog op de Fenna Diemer Lindeboom leerstoel onder de titel "Voorbij de chritianisering van religie: Comparatieve theologie tussen tekst en materie".

Lees ook meer over Marianne Moyaert en haar oratie in het interview dat zij aan reliwerkgaf.

Aanmelden
In verband met de receptie na afloop wordt u verdelijk verzocht u vooraf aan te melden bij Marianne Moyaert, m.moyaert@vu.nl.