Studiedag 'God in Nederland'

21-11-2014

9.30 - 16.30

Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdgebouw, Filmzaal PThU (1E-24)

Studiedag 'God in Nederland'

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie en wijsbegeerte

Seminar

Op vrijdag 21 November organiseert de VU in samenwerking met ReLiC een studiedag met als thema 'God in Nederland' over de toepassing van digital humanities op de beoefening van religiegeschiedenis.

Download het programma in pdf of bekijk de lijst van sprekers hieronder.

Kosten voor de hele dag bedragen € 15,- en voor studenten is de prijs € 5,-. Aanmelding gaat via relic@vu.nl.

 

Programma

9.30 Ontvangst

10.00 – 10.15 Inleiding door dagvoorzitter Prof.dr. Joris van Eijnatten (Universiteit Utrecht)

10.15 – 10.45 Prof.dr. Els Stronks (Universiteit Utrecht; fellow Koninklijke Bibliotheek) 
Wit papier, weke klei. Historische religieuze teksten en de Nederlandse jeugd

10.45 – 11.15 Dr. José de Kruif (Universiteit Utrecht; project Transatlantis)
 Gebruik en misbruik van historische momenten van oplaaiende religieuze conflicten

11.30 – 12.00 Dr. Erika Kuijpers (Rijksuniversiteit Leiden; eScience Center)
 Religie als systeem voor emotiemanagement in de 16e en 17e eeuw

12.00 – 12.30 Dr. Antse Fokkens & Dr. Serge ter Braake (Vrije Universiteit; project BiographyNet) 
Een nieuwe prosopografie van predikanten: mogelijkheden en valkuilen van DH-tools

13.15 – 13.45 Dr. Bram Mellink (Universiteit van Amsterdam; project Transatlantis) 
Zoekt en gij zult vinden. Digitale bronnen en de zoektocht naar behapbaarheid

13.45 – 14.15 Dr. Wouter van Atteveldt (Vrije Universiteit; Center for Humanities And Technology) 
Wereldbeelden benaderd vanuit linguïstische analyse van mediadiscours 1950-2010

14.30 – 15.00 Prof.dr. Huub Wijfjes (Rijksuniversiteit Groningen; eScience Center) 
Verzuiling en ontzuiling getest in gedigitaliseerde bronnen 1910-2000

15.00 – 15.30 Prof.dr. Fred van Lieburg (Vrije Universiteit; ReLiC) 
Delpher en Digibron: herlezing van de herzuiling in het Nederlands protestantisme

15.30 Discussie

16.00 Borrel