Religie doet ertoe

16-03-2016

13:00- 17:00 uur

Auditorium, VU Amsterdam

VU-Symposium Religie doet ertoe: Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032

Faculteit der Godgeleerdheid

Overig

Congres / Symposium

Doel van de dag:
De uitdaging die de levensbeschouwelijke diverse samenleving aan het onderwijs stelt doordenken en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de toekomst van levensbeschouwelijk/religieus onderwijs in een zeer divers Nederland.

“De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker wordt geconstateerd dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Wat moeten kinderen leren op school om hen klaar te stomen voor de toekomst? De dialoog rond Onderwijs 2032 hoopt op die vraag het antwoord te geven. In de dialoog gaat het vooral om het inventariseren, afwegen en verbinden van wensen voor de maatschappelijke opdracht van de school, in het licht van huidige en toekomstige trends.” bron onsonderwijs2032

Platform Onderwijs 2032 heeft op diverse wijze informatie verzameld voor een advies aan staatssecretaris Dekker. Het advies gebruiken we als input voor het symposium. Lees hier het eindadvies van het platform.

De vraag waarop tijdens het symposium een antwoord zal worden gegeven, luidt: “Op welke manier kan/moet levensbeschouwing/religie een rol spelen in het onderwijs van 2032?”

We benoemen hetfundamentele debat over bijzonder en openbaar onderwijs. Niet per se om een positie in te nemen, maar wel om duidelijk te maken dat de discussie gaande is over wel of niet (of anders) bijzonder onderwijs. We weten dat er diverse visies zijn, maar we willen deze middag een overstijgende dialoog aan willen gaan, waarbij de focus ligt op wat leerlingen nodig hebben in de toekomstige maatschappij.

Datum: Woensdagmiddag 16 maart 2016
Tijd: 13:00- 17:00 uur
Plaats: Auditorium, VU Amsterdam
Organisatoren: VU, Arkade, Windesheim
Entree: € 40,- (voor studenten €10,-)

Voor:
  • studenten en docenten aan lerarenopleidingen, R&L en Theologie
  • leerkrachten uit het PO
  • docenten uit het VO
  • Schoolleiders- en bestuurders
  • Theologen en pedagogen

Bekijk hier het volledige programma

Voor meer informatie en (pers)vragen kunt u contact opnemen met Tetske van Dun (coördinator) via e-mail.

Participerende organisaties: Hogeschool Windesheim, Arkade, VOS/ABB, PThU en Verus.