Afscheidssymposium Prof. Maarten Wisse

25-09-2017

14.00 - 16.00 uur

VU Hoofdgebouw, 1E-24 (PTHU)

Afscheidssymposium Prof. Maarten Wisse - Waarheid en de grenzen aan verdraagzaamheid

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Afscheidscollege

Mini-symposium naar aanleiding van het afscheid van prof. Maarten Wisse van de Faculteit Godgeleerdheid en de Afdeling Beliefs & Practices
met als thema Waarheid en de grenzen aan verdraagzaamheid

Uitgangspunt voor het symposium is een dit voorjaar door Maarten gehouden lezing, te lezen op geloven.nu

Programma

14.00 Opening door Gijsbert van den Brink, hoofd afdeling B&P
14.05 Reactie door Gerdien Bertram-Troost, universitair docent religious education
14.20 Reactie door Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis
14.35 Reactie door Yaser Ellethy, universitair hoofddocent islamstudies
14.50 Reactie door Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek PThU
15.00 Pauze
15.15 Discussie
15.45 Slotwoord door Joke van Saane, vice-dekaan en portefeuillehouder onderwijs FGG
16.00 Drankje en hapje

 

De toegang is gratis. S.v.p. vooraf aanmelden bij student-assistent Harald Neervoort: h.a.neervoort@student.vu.nl