Mijn Vader, uw Vader

16-03-2018

13.00 - 17.30 uur

Westerkerk, Goudvink 2, Veenendaal

Middagsymposium Mijn Vader, uw Vader - Bram van de Beek

Bram van de Beek e.a.

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Symposium / Seminar

Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET) organiseert op 16 maart 2018 ter gelegenheid van de afsluiting van de dogmatische serie van prof. dr. Bram van de Beek  ‘Spreken over God’ een middagsymposium over het laatst verschenen boek: ‘Mijn Vader, uw Vader’. Aan dit middagsymposium verlenen dr. Eginhard Meijering, prof.dr. Gijsbert van den Brink, prof.dr. Peter-Ben Smit en dr. Almatine Leene hun medewerking. Daarnaast is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

Over ‘Mijn Vader, uw Vader’
Met scherpte en bewogenheid zet Van de Beek in dit laatste deel nog een keer zijn theologie uiteen, nu aan de hand van wat wel genoemd wordt de patrologie, de leer van God de Vader. Pas wanneer we Christus hebben leren kennen, de lijdende Christus, kan er over God de Vader gesproken worden. Los van Jezus Christus en diens geschiedenis blijft alle gepraat over God een slag in de lucht. Langs deze ingang dwingt Van de Beek de lezers mee te gaan op een weg waarin God niet langer een projectie is van alles wat we mooi en lief vinden, maar waar de verborgenheid en onbegrijpelijkheid van God wordt benadrukt en aan de verbijstering over het menselijk bestaan in al zijn schuldigheid en beperking wordt rechtgedaan.
 
Download de programma flyer

Aanmelden