Herkomst geloofsgebruiken en identiteit Molukse calvinisten in Nederland

24-01-2018

15.45

Aula

Molukse theologie in Nederland

E.S. Patty

prof.dr. M.E. Brinkman, copromotor dr. L.P. Miedema

Faculteit der Godgeleerdheid

Theologie

Promotie

De roots van de geloofsgebruiken van de Molukse calvinist in Nederland stammen uit een ander gebied en ook uit een andere tijd. In de 17e eeuw waren Nederlandse handelaren verenigd in het VOC op jacht gegaan naar nootmuskaat en kruidnagelen op de Ambonse eilanden. In het spoor van de Portugezen brachten zij daar het evangelie. Hoewel zij zich vooral toelegden op de strijd om het specerijenmonopolie propageerde het VOC een zuivere christelijke geloof.

Alles wat behoorde tot de voorchristelijke godsdienst werd systematisch als heidendom over boord gegooid. Vanwege het structureel gebrek aan zendingswerkers verzandde deze missie echter. Van een adequate inwijding van de Molukse bekeerlingen in het christelijk geloof was weinig sprake. Het calvinisme kwam als een laagje over de agama Nunusaku (voormalige inheemse godsdienst). De Nederlandse zendelingen spraken neerbuigend over de ‘agama Ambon’ en beschouwden het als een slappe verbastering van hun christendom. In Nederland aangekomen bleven de Molukse calvinisten lang met deze koloniale erfenis rondlopen.

Verry Patty pleit er in zijn promotieonderzoek voor om de voorchristelijke tradities te integreren in het proces van de bekering. Daarbij verwijst hij naar de Afrikaanse theoloog Kwame Bediako, die met het concept ‘Integrity in conversion’ (heelheid in de bekeringservaring) de link legt tussen Afrikaanse theologie en Afrikaanse identiteit. Het is de sleutel om als Molukker in Nederland volop Molukker en volop calvinistisch/christen te zijn.

Meer informatie over het proefschrift in DARE