Goede zorg. Christelijke ethiek en verstandelijke beperking

18-02-2019

13.45

Aula

Call, Encounter, and Response

K.E. Dow

prof.dr. J.S. Reinders, copromotor prof.dr. T. Reynolds

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

Waarom zorgen Christelijke organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en een ontwikkelingsstoornis? Zij spannen zich in om excellente zorg te bieden, maar wat inspireert hen in theologisch opzicht daartoe? Dat is de vraag die Keith Dow in zijn promotieonderzoek beantwoordt.

Dow put uit een breed scala aan filosofische en theologische bronnen, van Alasdair MacIntyre en Judith Butler tot Søren Kierkegaard en Martin Luther. Via een andere opvatting van de mens als beeld van God, wat voor hem geen beschrijving maar een belijdenis inhoudt, laat hij zien hoe deze belijdenis inspireert tot deugden die zorg mogelijk maken. Deze zijn niet gebaseerd op het menselijke zelf dat voor zichzelf transparant is en om die reden respect afdwingt, maar op de transcendente grond van dit zelf. Voor Dow is zorg uitdrukking van het besef van een zoektocht geïnspireerd door dit deelhebben aan transcendentie dat elk mens kenmerkt.

Dow: “Mijn bronnen zijn mijn eerdere studie van Søren Kierkegaard, mijn jarenlange ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en een reeks van filosofische en theologische bronnen. Ik onderzoek de huidige opvattingen van professionaliteit en hun wortels in de idee van het transparante zelf en plaats daar een onderzoek naar roeping en beroep tegenover vanuit hedendaagse theologische discussies over verstandelijke beperking en ontwikkelingsstoornis.”

 

Het onderzoek van Dow biedt een theoretische, filosofische en theologische basis voor zorgethiek in christelijke zorginstellingen. Het biedt een correctie op een te grote nadruk op gestandaardiseerde professionaliteit in de langdurige zorg. Het gaat de auteur om de deugden die worden belichaamd in de zorgpraktijk en het leven van zorggebruikers mee vormgeven, en die zorgaanbieders in staat stellen het belang van hun zorggebruikers te onderkennen en te dienen.

Meer informatie over het proefschrift in DARE