Brian D.McLaren op vrijdag 13 september naar de Vrije Universiteit

13-09-2019

Vrije Universiteit Amsterdam

Brian D.McLaren op vrijdag 13 september naar de Vrije Universiteit

Brian D. McLaren, Gijsbert van den Brink

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Congres / symposium / seminar

AFB Brian McLarenNa een tweetal kinderboeken te hebben geschreven en zijn laatste boek “The great spiritual migration. How the world’s largest religion is seeking a better way to be Christian”, zal in het najaar “The Galapagos Islands. A spiritual journey” van de hand van Brian D. McLaren verschijnen. Een bijzonder en persoonlijk boek waarin McLaren zijn liefde voor de natuur (in het bijzonder voor schildpadden) met zijn lezers deelt.

Als Amerikaans voorganger, auteur, activist en spreker was Brian McLaren (1956) jarenlang een van de leiders van de Emerging Church-beweging en het post-evangelical gedachtengoed in Amerika.

Tijdens zijn verblijf op de Galapagos Eilanden beschreef McLaren hoe de natuur hem kon ontroeren op een wijze waarop georganiseerde religie dat niet kan. In de voetstappen van Charles Darwin bestudeerde McLaren de natuur op de eilanden terwijl hij reflecteerde op zijn eigen geloof en hoe zijn geloofsleven zich ontwikkeld heeft sinds enkele jaren geleden zijn carrière als pastor eindigde.

Tijdens het seminar op vrijdag 13 september zal Gijsbert van den Brink, auteur van “En de aarde bracht voort”, een eerste reactie geven op de boek van McLaren.
Ook zal er ruimte zijn voor het gesprek met deelnemers aan het seminar. Tickets zijn binnenkort te reserveren via de website van de Faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Op zaterdag 14 september spreekt McLaren tijdens de conferentie 'The Changing Faces of Christianity' bij de Foundation Academy of Amsterdam in het Cultureel Educatief Centrum in Amsterdam Zuid-Oost.