Hoe niet-westerse zendelingen in het westen aan zending doen

23-09-2019

11.45

Aula

Mission as Process

S. Kim

prof.dr. D.M.K.H. Grube MA, prof.dr. H.C. Stoffels, dr. J.J. Raja

Faculteit Religie en Theologie

Theologie

Promotie

De studie van Sinwoong Kim, gebaseerd op de ervaring van Koreaanse missionarissen (KM's) in Engeland, probeert de vraag te beantwoorden: doen KM's relevante missionaire pogingen om het unieke religieuze landschap van hedendaags Engeland te begrijpen en er zich mee bezig te houden? Volgens Kim is er in dit landschap een deel van de Engelse bevolking dat 'People on the Edge of the Church' (PEC) genoemd wordt. Ze houden zich bezig met christelijke overtuigingen en gebruiken losjes en toegewijd, terwijl hun kerkbezoek gering is, incidenteel of niet-bestaand. Kim's onderzoek is dus een beoordeling van KM's huidige missionaire inspanningen onder die PEC, terwijl tegelijkertijd een poging is om relevante missietheologie voor deze specifieke missionaire context te zoeken en te ontwikkelen.

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek komt van detheologische reflectie op KM's 'eigen beoordeling van hun missionaire denkwijze in hun ontmoeting met PEC. Er wordt voortdurend vorm aan gegeven en hervormen hun benadering van Gods werk onder PEC met de erkenning dat ze niet volledig kunnen begrijpen of manieren vinden om dergelijk werk van God na te streven. Hieruit benadrukt Kim dat onze onzekerheid over Gods werk onder PEC niet alleen onvermijdelijk is, maar ook wenselijk. Kim suggereert daarom dat missie voor die PEC een proces is om onszelf beschikbaar te stellen voor wat God van plan is en onder hen doet in plaats van als een proces om zijn zendingsdoelen door onze eigen inspanningen te bereiken.

Deze studie van KM's ervaring met PEC heeft missiologische en ecclesiologische implicaties voor het uitvoeren van missies onder de PEC in Engeland. Deze implicaties vertegenwoordigen belangrijke inzichten voor degenen die proberen een dergelijke missionaire opdracht te maken. Onder degenen die dit proberen, zijn niet-westerse zendelingen en kerkleiders die naar dit deel van de westerse cultuur komen. Met andere woorden, deze studie heeft implicaties voor niet-westerse missionaire bewegingen in de hedendaagse Engelse samenleving.


Meer informatie over het proefschrift in DARE