Yolande Jansen bijzonder hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit

Per 1 september 2012 wordt Yolande Jansen door de stichting Socrates benoemd tot bijzonder hoogleraar Humanisme in relatie tot religie en seculariteit bij de Vrije Universiteit.

12-07-2012 | 15:51

Yolande Jansen
dr. Yolande Jansen
De stichting Socrates, opgericht in 1950, is een werkstichting van het Humanistisch Verbond en heeft als algemeen doel de wetenschappelijke verkenning te bevorderen van actuele maatschappelijke problemen vanuit een humanistisch perspectief.

Humanisme en religie
Het doel van deze Socrates-leerstoel Humanisme in relatie tot religie en seculariteit is het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van de religiestudies. Het gaat hierbij met name om de complexe verhouding tussen humanisme en religie binnen de context van de moderne, seculiere samenleving. Hoe kunnen we de verbindingen én strijdigheden analyseren en evalueren tussen de moderne, seculiere cultuur enerzijds en de religieuze tradities die haar telkens weer doorkruisen anderzijds.

Betekenis van spiritualiteit
De bijzondere leerstoel zal nieuwe impulsen genereren voor het onderzoek naar en onderwijs over de actuele betekenis van religie en spiritualiteit. In het bijzonder in dialoog tussen de monotheïstische tradities en andere levensbeschouwelijke stromingen, met name het humanisme in Nederland.

Yolande Jansen
Dr. Yolande Jansen promoveerde in 2006 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Stuck in a Revolving Door. Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism. Zij is thans universitair docent sociale en politieke filosofie aan de afdeling wijsbegeerte van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam en als onderzoeker verbonden aan het Amsterdam Center for Globalisation Studies van de UvA. Ze is redacteur van Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie/Journal for Contemporary Philosophy.