Subsidie voor Hebreeuwse database op internet

Professor Wido van Peursen heeft een subsidie ontvangen van ruim €100.000 van CLARIN-NL voor het project SHEBANQ (System for HEBrew Text: ANnotations for Queries and Markup). CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) is een Europees project met als doel een infrastructuur te bouwen en te onderhouden voor geesteswetenschappelijk, vooral taalkundig onderzoek.

07-01-2013 | 14:29

Het gehonoreerde project betreft de database van de Hebreeuwse Bijbel die vanaf de 70'er jaren geleidelijk is opgebouwd door de Werkgroep Informatica van de Faculteit der Godgeleerdheid. Het project betreft het onderhoud van deze database en de ontsluiting ervan via het web.

De webapplicatie zal onderzoekers niet alleen in staat stellen om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren, maar ook om deze te bewaren. De bewaarde zoekopdrachten worden dan zelf annotaties bij de tekst. Op die manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de soms technische en formele zoekopdrachten (queries) kunnen bijdragen aan de beantwoording van taalkundige of literaire vragen (questions) over de tekst. Prof. dr. Wido van Peursen en zijn team zullen nauw samenwerken met Dr. Dirk Roorda en andere onderzoekers van DANS (Data Archiving and Networked Services).

Lees meer op de DANS website.