Publicatie Razi Quadir over de vrijheid van meningsuiting in de islam

Een prijzenswaardige poging om het zwart-wit denken over de vrijheid van meningsuiting in de islam te doorbreken.

28-08-2014 | 12:33

Razi Quadir, docent geschiedenis van de islam, heeft een boek gepubliceerd over de vrijheid van meningsuiting in de islam. Hij heeft dit boek voor zowel moslims als voor niet-moslims geschreven en laat zien dat er aan beide kanten een groot gebrek aan kennis is over dit onderwerp. Dit boek is daarom een poging deze kennis aan te vullen aan de hand van klassieke islamitische bronnen: De Koran en de overleveringen van de Profeet Mohammed.

Tijdens het bestuderen van deze klassieke bronnen komt Razi Quadir tot de conclusie dat zowel vanuit Nederlands, als vanuit islamitisch perspectief, vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Hij laat zien dat waar moslimlanden de basisvrijheden van meningsuiting en het afvallen van de islam niet toelaten, de originele bronnen individuele moslims juist veel meer speelruimte geven, dan in het algemeen wordt aangenomen. Dit is een belangrijke ontdekking die laat zien dat er veel meer mogelijkheden zijn dan nu wordt toegepast en opent de deur naar brede debatten en verder onderzoek. 

Lees een recensie op De Boekensalon.

Over Razi Quadir
Razi Quadir (Utrecht, 1972) is sinds 2013 werkzaam als docent geschiedenis van de islam bij het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tevens is hij werkzaam als buitenpromovendus aan het CIT, waar hij onderzoek doet naar de vrijheid van meningsuiting in de islam en hoe dit zich verhoudt tot de Nederlandse context. Ook was Razi Quadir van 2011 tot en met juni 2014 werkzaam als Moslim Geestelijk Verzorger bij de Dienst Geestelijke Verzorging, Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Details
O.a. verkrijgbaar bij de VU Boekhandel
ISBN10  908759447X  | ISBN13  9789087594473  | 227 pagina’s | €17,50