VU-hoogleraar Stefan Paas benoemd tot hoogleraar in Kampen

Stefan Paas, J.H. Bavinck-hoogleraar Kerkplanting en kerkvernieuwing aan de Faculteit der Godgeleerdheid, is tevens benoemd tot hoogleraar Missiologie van het Westen aan de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg).

07-07-2014 | 9:44

Het betreft een halftijdse benoeming per 1 september 2014. Paas zal zijn werkzaamheden verrichten naast zijn VU-aanstelling, die eveneens 0,5 fte bedraagt.