Faculteit der Godgeleerdheid behoudt zelfstandige positie aan de VU

Het College van Bestuur (CvB) van de VU heeft besloten dat de faculteit Godgeleerdheid haar zelfstandige positie behoudt en niet wordt ondergebracht bij de nieuwe faculteit der Geesteswetenschappen.

12-12-2014 | 0:00

Het besluit van het CvB is gebaseerd op het advies van de facultaire werkgroep, die eerder dit jaar een onderzoek startte naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een fusie met Geesteswetenschappen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek adviseerde de werkgroep het CvB om de faculteit autonoom te laten. Decaan Wim Janse van de faculteit Godgeleerdheid: ‘Een zelfstandige theologische faculteit is van groot belang voor de VU, die zowel op landelijk als Europees niveau samenwerkingsverbanden voor theologie en religiewetenschappen zal vormen.’