In memoriam prof. dr. Gerard Dekker

Op 27 november j.l. is op 86-jarige leeftijd overleden prof.dr. Gerard Dekker, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie.

29-11-2017 | 13:39

Gerard Dekker kwam in 1970 aan de Faculteit als onderzoeker. Al spoedig verzorgde hij ook colleges (godsdienst-)sociologie. Zijn benoeming tot lector in 1976 ging niet zonder slag of stoot. In woord en geschrift had hij zich kritisch uitgelaten over de in zijn ogen behoudende koers van de Gereformeerde Kerken. De gereformeerde deputaten hadden destijds drie vergaderingen nodig voordat zij het groene licht konden geven. In 1980 werd het lectoraat omgezet in een hoogleraarschap.

Gerard Dekker publiceerde tal van boeken en artikelen over de ontwikkelingen in het kerkelijk landschap, de secularisatie en de toekomst van de christelijke godsdienst in Nederland. De stille revolutie: de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990 uit 1992 is een van zijn bekendste publicaties. Zijn kritische houding jegens de kerken werd hem niet altijd in dank afgenomen, maar was juist een uitvloeisel van zijn grote betrokkenheid. Altijd zocht hij naar een kerk die maatschappelijk relevant was en zich rekenschap gaf van de veranderende tijden. 

Na zijn emeritering in 1996 nam de productie alleen maar toe. In Een moeizaam gevecht (2005) beschrijft hij zijn levenslange worsteling met de kerk. Naast scherpe analyses van allerlei kerkelijke en religieuze ontwikkelingen, verscheen echter nu ook een reeks van boeken over de theoloog Dietrich Bonhoeffer, die hij mateloos bewonderde. Hij werkte mee aan de vertaling van een Bonhoeffer-biografie, die enkele dagen voor zijn overlijden werd gepresenteerd. Hij kon daar niet meer bij zijn. In Gerard Dekker verliest de Faculteit een van haar beeldbepalende hoogleraren van de laatste decennia van de vorige eeuw.