In Vrijheid Verbonden 2019

Maandag 21 januari kwamen religieuze en levensbeschouwelijke leiders in Tivoli bijeen om te spreken en denken over de kloof tussen religie, levensbeschouwing en samenleving. Het event werd georganiseerd door In Vrijheid Verbonden (IVV*) en gemeente Utrecht.

28-01-2019 | 9:38

Godsdienstfilosoof dr. Annewieke Vroom en filmmaker Misha Beliën hebben naar aanleiding van de kloof religie/levensbeschouwing en samenleving een video ontwikkeld. Hiermee geven ze een indruk van de uiteenlopende manieren waarop ruimdenkende beoefenaars van allerlei levensbeschouwelijke en religieuze tradities de kloof beleven. De film dient als aanknopingspunt voor gesprek en onderwijs.

Kijken?
Een Kloof of Niet?

* IVV is een dialoogorgaan dat jaarlijks een bijeenkomst organiseert waarin vertegenwoordigers uit vijf religies en het humanisme samenkomen en spreken over actuele thema's. Ook sympathisanten van de dialoog vanuit allerlei hoeken van de samenleving zijn er aanwezig. De bijeenkomst 'In Vrijheid Verbonden 2019' vindt plaats in Utrecht, omdat daar ooit de unie van Utrecht werd beklonken. Prinses Beatrix is er elk even jaar bij en ook de burgemeester van Utrecht. De symboliek van een dergelijk orgaan met diverse religies en het humanisme is van groot belang: het toont dat we samen kunnen en willen werken.