Religie voor Dummies

Faculteit Religie en Theologie pakt religieuze ongeletterdheid aan met cursus ‘Religie voor Dummies’.

22-02-2019 | 10:15

Faculteit Religie en Theologie pakt religieuze ongeletterdheid aan met cursus ‘Religie voor Dummies’.

Op 22 maart verzorgen Bert Jan Lietaert Peerbolte en Joke van Saane de cursus ‘Religie voor Dummies, een crash course over geloof, religie en levensbeschouwing’ op het mediapark in Hilversum. Deze stoomcursus is ontwikkeld voor NPO-journalisten, -redacteurs en -programmamakers die beroepshalve met religie en levensbeschouwing in aanraking komen. Cursisten doen basiskennis op over religieuze gemeenschappen, gewoontes en feestdagen.

Het initiatief voor de cursus ontstond na de verslaggeving van de Engelse royal wedding van Harry en Megan, waarbij verschillende verslaggevers niet over het juiste vocabulaire bleken te beschikken noch de nodige kennis te hebben om goed verslag te kunnen doen van de kerkelijke trouwceremonie. Door onjuiste informatie in journalistieke rapportages vanwege gebrekkige kennis van religieuze, spirituele of levensbeschouwelijke onderwerpen, kunnen belangrijke politieke en culturele gevoeligheden worden gemist of zelfs verkeerd worden geïnterpreteerd. En dat kan soms grote gevolgen hebben. De Faculteit Religie en Theologie wil met de cursus ‘Religie voor Dummies’ wat aan deze religieuze ongeletterdheid gaan doen.

Meer informatie op de website van Werkstation.