Symposium Godvergeten: waardevol leven met dementie

Op vrijdag 22 maart wordt het symposium ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie’ georganiseerd, in samenwerking met FRT VU alumnus en dementie-dominee Tim van Iersel en uitgeverij Boekencentrum.

22-02-2019 | 10:15

Dementie lijkt soms een godvergeten situatie: je vergeet jezelf en je wordt vergeten. Dementie gaat daardoor over de kernvragen van ons leven: wie ben ik nog? Wat is van waarde? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie’.

Deze vragen komen tijdens het symposium vanuit diverse gezichtspunten aan bod.

Daarnaast zal dementiedominee en ethicus Tim van Iersel over dementie spreken vanuit theologisch en zingevingsoogpunt. Professor dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, zal haar licht schijnen over hoe mensen met dementie hierin psychosociaal begeleid kunnen worden. Tenslotte zal professor. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam, vanuit een medisch perspectief spreken over het waardevol leven met, of wellicht wel ooit zonder, dementie.

Download de uitnodiging van het symposium (pdf) voor meer informatie.

190222_FRT_Symposium_Godvergeten_boek