ETCBC werkt mee aan nieuwe Friese Bijbelvertaling

Het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) van de Faculteit Religie en Theologie is een van partners in een onlangs gestart project om een nieuwe Friese Bijbelvertaling te maken.

15-01-2020 | 15:04

Het doel van het FBO project is een bijbelvertaling in eigentijds en toegankelijk Fries, niet in de eerste plaats voor gebruik in de liturgie, maar vooral in het onderwijs, dagelijks bijbelgebruik of als kennismaking met de Bijbel.

Spelling en leenwoorden
De partners in dit project zijn de initiatiefnemer, het YKFE (Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst), het Nederlands Bijbelgenootschap, de Fryske Akademy en het ETCBC. Vragen rondom bijbelvertaling en de betekenis van de bronteksten gaan hier hand in hand met vragen over taalkundige hulpmiddelen voor het Fries, spellingskwesties en het gebruik van leenwoorden in het Fries. Juist dat maakt dit project zo bijzonder.

Breed lezerspubliek
Betrokkenen zijn onder meer Lútsen Kooistra (YKFE, initiatiefnemer), Dr. Lénart de Regt (United Bible Societies en Research Fellow van het ETCBC) en Prof. Eep Talstra (ETCBC), Dr. Lieuwe van Kampen (voor het Nieuwe Testament), en Prof. Rolf Bremmer (Fryske Akademy en emeritus hoogleraar oud-Engelse en Friese Taalkunde, Universiteit Leiden). Een werkgroep van leden van de YKFE en de beoogde redactie heeft al ruim een jaar gediscussieerd over de vraag hoe een bijbelvertaling voor een breed Fries lezerspubliek er uit zou moeten zien.

Vertaalproces
Voor de vertaling van het Oude Testament zullen de vertalers gebruik maken van materiaal dat wordt samengesteld door het ETCBC. Op basis van de taalkundige Hebreeuwse databank die in de afgelopen decennia bij het ETCBC is ontwikkeld, kunnen computerprogramma's voorstellen doen voor de Friese vertaling van Hebreeuwse tekst. Dergelijke programma’s ondersteunen het vertaalproces en dragen bovendien sterk bij aan de consistentie van de vertaling. Er wordt echter geen computer-gegenereerde vertaling gemaakt. Aan de hand van de taalkundige analyses en voorstellen van  maken de vertalers dan hun eigen Friese teksten.