Nieuwe onderzoeksplaats Luthers erfgoed in Nederland

Per 1 september 2020 wordt een nieuwe onderzoeksplaats Luthers erfgoed in Nederland ingebed in het Amsterdam Centre for the History and Heritage of Protestantism (ACHHP) aan de Faculteit Religie en Theologie.

02-09-2020 | 12:31

Centraal staat het doen van onderzoek naar Luthers erfgoed in Nederland. Dit gebeurt in samenwerking met andere erfgoedcentra zoals de afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum Catharijneconvent. Bijzondere aandacht gaat naar Luthers erfgoed in Amsterdam en de samenwerking met het Luthermuseum in Amsterdam. Daarnaast functioneert de onderzoeksplaats ook als landelijk expertise- en adviescentrum op het terrein van roerend Luthers religieus erfgoed, met aandacht voor het Luthers erfgoed in de voormalige kolonieën en overzeese gebieden die met de geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden verbonden zijn.

De onderzoeksplaats wordt ingevuld door dr. Martin van Wijngaarden (foto), die daarnaast Luthers predikant in Rotterdam blijft. Van Wijngaarden is een erkend expert op het gebied van Luthers erfgoed in Nederland en schreef hierover meerdere studies, waaronder naar Luthers avondmaalszilver. Ook is hij nauw betrokken bij actuele ontwikkelingen op het terrein van het kerkelijk materieel en immaterieel erfgoed. Mede door zijn publicaties en ook lidmaatschappen van organisaties beschikt Van Wijngaarden over een goed netwerk met wetenschappers en heeft hij ingangen in de Nederlandse museale wereld met betrekking tot het christelijke erfgoed.

De onderzoeksplaats is bedoeld als een aanvulling en versterking van het bestaande Lutherse onderzoek in Nederland en is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van enkele Lutherse fondsen.

Voor meer informatie over deze onderzoeksplaats kunt u contact op te nemen met een van de coördinatoren van het ACHHP: Mirjam van Veen (m.g.k.van.veen@vu.nl) of August den Hollander (a.a.den.hollander@vu.nl).