Instituut voor Milieustudies en de Faculteit Religie en Theologie kondigen Pim Martens aan als 2020 Senior Fellow in de Ethiek van het Antropoceen

Pim Martens, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, is aangesteld als Senior Fellow in het programma Ethics of the Anthropocene voor 2020

07-09-2020 | 12:05

Pim Martens bekleedt de leerstoel Duurzame Ontwikkeling aan het Maastricht Sustainability Institute (MSI), Maastricht University. Martens' project zal zich richten op religie en dieren in het Antropoceen. Zijn termijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) loopt van maart tot december 2020.

De Ethics of the Anthropocene Fellowship is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Milieustudies (IVM) en de Faculteit Religie en Theologie. Het is bedoeld om onderzoeksprojecten te stimuleren op het snijvlak van ethiek, religie en mondiale milieuverandering. Jaarlijkse fellowships worden afwisselend toegekend aan een gevestigde Senior Scholar en aan twee of drie veelbelovende PhD-kandidaten die zich op dit snelgroeiende gebied specialiseren.

Over de Fellowship
Het nieuwe concept van een 'Antropoceen' is voorgesteld om het huidige tijdperk in de planetaire geschiedenis aan te duiden, in navolging van het eerdere Holoceen, als een nieuw geologisch tijdperk dat nu grotendeels wordt bepaald door de omvang en richting van menselijke activiteiten met een diepgaande wereldwijde impact op de aarde. Belangrijk is dat het concept van een ‘Antropoceen’ de mensheid volledig in het centrum van planetaire evolutie plaatst, als de belangrijkste drijvende kracht op planeet aarde. Deze conceptuele ontwikkelingen roepen echter fundamentele normatieve vragen op met een diepgaande relevantie voor religie en ethiek en voor de principes die het bestuur van het aardsysteem zullen sturen. Om deze belangrijke vragen te onderzoeken heeft de VU een speciaal programma opgezet voor senior en junior onderzoekers, de VU Fellowship in the Ethics of the Anthropocene.

Over het 2020-project: religie en dieren in het Antropoceen
Onze dominante huidige sociaaleconomische en politieke systemen zijn losgekoppeld van de grotere ecologie van het leven. Onze relatie met onze natuurlijke omgeving en de dieren binnenin is in de loop van de tijd drastisch veranderd. Deze fellowship zal wegen verkennen om religieuze oriëntatie, ethische ideologieën en hun relatie met dierlijke attitudes te onderzoeken. Bovendien kunnen we door te leren van inheemse culturen beginnen te zien uit welke veranderingen onze mechanistische wereldbeelden voortkwamen. De fellowship kan zelfs nog een stap verder gaan - met een voldoende open definitie van religie - en ook de studie van proto-religies of ritueel gedrag bij dieren omvatten.

200904 Pim Martens TEXTOver de Fellow
Pim Martens is gepromoveerd in toegepaste wiskunde en bekleedt de leerstoel 'Duurzame ontwikkeling' aan de Universiteit Maastricht. Hoogleraar Martens is projectleider en hoofdonderzoeker van verschillende projecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling en duurzaamheidswetenschap in de context van o.a. mens-dier relaties, klimaatverandering en gezondheid, en is medevoorzitter van het interfacultaire en interdisciplinaire UM Platform on Human- and Non-Human Relations, and Interactions (HARI). Dr.Martens was onderzoeksprofessor aan de ETH Zürich, Zwitserland, Leverhulme-professor aan Aberystwyth University, Wales, en gastonderzoeker aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine (VK), Harvard University (VS), Heidelberg University, (Duitsland) , ETH Zürich (Zwitserland), Aberystwyth University (Wales) en Leuphana University Lüneburg (Duitsland). Ten slotte is Pim Martens oprichter van AnimalWise, een 'denk- en doe-tank' die wetenschappelijke kennis en belangenbehartiging van dieren integreert om een duurzame verandering teweeg te brengen in onze relatie met dieren.