Leerstoelen

Bijbelwetenschappen

Gewone leerstoelen
Nieuwe Testamentprof. dr. M.C. de Boer
Nieuwe Testamentprof. dr. L.J. Lietaert Peerbolte
Oude Testamentprof. dr. E. Talstra
Bijzondere leerstoel
Bijbelse theologieprof. dr. J. Dubbink

 

Dogmatiek en Oecumenica

Gewone leerstoelen
Westerse systematische theologieprof. dr. C. van der Kooi
Symboliekprof. dr. A. van de Beek
VU University Desmond Tutu leerstoel Jeugd, Sport en Verzoeningprof. dr. E.A.J.G. Van der Borght
J.H. Bavinckleerstoel voor Missiologie en Interculturele Theologieprof. dr. S. Paas
Interculturele theologieprof. dr. M.E. Brinkman
Doopsgezinde Vredestheologie en Ethiekprof. dr. F. Enns
Bijzondere leerstoelen
De kerk in de context van de islamprof. dr. B.J.G. Reitsma
Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptismeprof. dr. H.A. Bakker
Geschiedenis van de reformatieprof. dr. E.A. de Boer
Theologie van de Charismatische Vernieuwingprof. dr. B. van den Toren
Orthodoxie en Vredesopbouw in Europaprof. dr. A. Brüning

 

Kerkgeschiedenis

Gewone leerstoelen
Kerkgeschiedenisprof. dr. W. Janse
Kerkgeschiedenisem. prof. dr. C.P.M. Burger
Kerkgeschiedenis (Fenna Diemer-Lindeboom leerstoel)prof. dr. M.G.K. van Veen
Collectievorming en geschiedenis van het neocalvinismeprof. dr. G. Harinck
Geschiedenis van het religieuze boekprof. dr. A.A. den Hollander
Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingenprof. dr. P. Visser
Bijzondere leerstoelen
Geschiedenis van het gereformeerde piëtismeprof. dr. W.J. op 't Hof
Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinusprof. dr. M.A. Smalbrugge
Augustijnse studiesprof. dr. P.J.J. van Geest

 

Godsdienstfilosofie en Vergelijkende Religiewetenschappen

Gewone leerstoel
Godsdienstfilosofieprof. dr. W.L. van der Merwe
Boeddhistische filosofie in dialoog met ander levensbeschouwelijke traditiesprof. dr. A.F.M. van der Braak 
Bijzondere leerstoelen
Dom Hélder Câmaraleerstoel voor vrede en gerechtigheidprof. dr. J.H. de Wit
Comparative Theology and Hermeneutics of the Interreligious Dialogue (Fenna Diemer Lindeboom leerstoel)prof. dr. M. Moyaert
Remonstrantse Theologieprof. dr. C.W. Anbeek

 

Praxis

Gewone leerstoelen
Godsdienstsociologieprof. dr. H.C. Stoffels
Praktische theologieprof. dr. R.R. Ganzevoort
Godsdienstpedagogiekprof. dr. S. Miedema
Ethiekprof. dr. J.S. Reinders
Oosters-orthododoxe theologieprof. dr. A. Louth
Bijzondere leerstoelen
Liturgiewetenschapprof. dr. M. Barnard
Edward Schillebeeckx leerstoel voor Theologie en Samenlevingprof. dr. M. Kalsky

 

Centrum voor Islamitische Theologie

Gewone leerstoel 
Arabisch en Islamstudiesprof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts
Bijzondere leerstoel 
Christen-Moslim relatiesprof. dr. P.A. van Doorn-Harder