Bijbelwetenschappen

De sectie Bijbelwetenschappen houdt zich bezig met onderwijs en onderzoek op het gebied van het Oude Testament en dat van het Nieuwe Testament.

Engelse titel:   Biblical Studies

Sectieleider: prof. dr. L.J. Lietaert Peerbolte  (hoogleraar Nieuwe Testament)

Medewerkers:

 • Boer , prof. dr. M.C. de (hoogleraar Nieuwe Testament)
 • Dubbink , prof. dr. J. (bijzonder hoogleraar Bijbelse theologie)
 • Dyk , dr. J. (docent Bible Translation en onderzoeksmedewerker Oude Testament)
 • Folmer , dr. M. (docent Hebreeuws)
 • Karrer-Grube , dr. C.R.B.
 • Krans , dr. J.L.H. (universitair docent Nieuwe Testament)
 • Smit , dr. P.B.A. (universitair docent Nieuwe Testament)
 • Staalduine-Sulman , dr. E. van (universitair docent Oude Testament) 
 • Talstra , prof. dr. E. (hoogleraar Oude Testament)
 • Vries , prof. dr. L.J. de (bijzonder hoogleraar Bible Translation)
 • Vries , dr. P. de (docent Bijbelse Theologie)
 • Zwiep , dr. A.W. (universitair docent Nieuwe Testament)

 

Onderzoeksprogramma


Het onderzoeksprogramma ‘Descriptie en interpretatie van oud- en nieuwtestamentische teksten’ van de sectie Bijbelwetenschappen kent drie subprogramma’s.

 • Oude Testament doet onderzoek naar de relaties tussen methoden van exegese, hermeneutiek, taalkunde en de theologie van het Oude Testament.
 • Computer Assisted Analysis ontwikkelt computerprogramma’s en databases voor de grammaticale en linguïstische analyse van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament.
 • Nieuwe Testament onderzoekt (1) de theologie van de geschriften van het Nieuwe Testament binnen het kader van de historische, religieuze, en culturele context waarin zij zijn ontstaan, (2) de geschiedenis van de tekstkritiek en van de handschriften van het Nieuwe Testament, en (3) hermeneutische vraagstukken die aan de orde komen bij het interpreteren en vertalen van de boodschap van het Nieuwe Testament naar het heden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan hoe de nieuwtestamentische teksten door de tijden heen zijn uitgelegd.


Projecten

 • Bridging Data and Tradition: The Hebrew Bible as a linguistic corpus and as a literary composition (E. Talstra, J.W. Dyk and W.T. van Peursen (Leiden University))
 • A Jewish Targum in a Christian World, with special attention for the book of Samuel. (E. van Staalduine)
 • Cosmos and Creation in Paul (M.C. de Boer)
 • The Rhetoric of Crucifixion in Paul (M.C. de Boer)
 • The Relationship between Galatians and Romans (M.C. de Boer)
 • The Reception of the Letters of John in the Early Church (L.J. Lietaert Peerbolte)
 • The Brill Encyclopedia of Early Christianity (L.J. Lietaert Peerbolte and P.J.J. van Geest)
 • New Testament Conjectural Emendation (L.J. Lietaert Peerbolte and J.L.H. Krans)
 • The Use of Paradeigmata/exempla in Paul’s Letter to the Philippians (P.-B. Smit)
 • “Office” in the New Testament (P.-B. Smit)
 • The Glory of God/Christ in the Old and New Testament (P. de Vries)
 • Historical Introduction to Biblical Hermeneutics (A.W. Zwiep)