Dogmatiek en Oecumenica

De sectie Dogmatiek en Oecumenica onderzoekt de thematisering van de christelijke traditie in de huidige globale context. Zij doet dat vanuit oecumenisch, niet-denominationeel perspectief, maar wel gevoed door haar verworteling in de Reformatie.

Engelse titel:Dogmatics and Ecumenics

Sectieleider:   prof. dr. C van der Kooi (hoogleraar Westerse systematische theologie).

Onderzoeksprogramma

Als zwaartepunten van onderzoek gelden de christologie, de ecclesiologie en de plaats van de kerk in het publieke domein, waarbij vooral de relatie tussen die drie zwaartepunten voorwerp van onderzoek zal zijn.

Medewerkers

 

 • Bakker , prof. dr. H.A. (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme)
 • Boer , prof. dr. E.A. de (bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de reformatie)
 • Borght , prof. dr. E.A.J.G. Van der (hoogleraar VU University Desmond Tutu leerstoel Jeugd, Sport en Verzoening)
 • Brink , prof. dr. G. van den (docent Dogmatiek)
 • Brinkman , prof. dr. M.E. (hoogleraar Interculturele theologie)
 • Enns , prof. dr. F. Enns (hoogleraar Doopsgezinde (vredes)theologie en ethiek)
 • Kommers , dr. J. (onderzoeker Sub-Sahara Africa project)
 • Kooi , prof. dr. C van der (hoogleraar Westerse systematische theologie en sectieleider)
 • Leer , drs. T. van der Leer (directeur Baptisten Seminarium)
 • Miedema , dr. L.P. (begeleider PhD onderzoek)
 • Reitsma, prof. dr. B. (bijzonder hoogleraar De kerk in de context van de islam)
 • Tolstoj , dr. E.V (postdoc-onderzoeker dogmatiek)
 • Toren , prof. dr. B. van den (bijzonder hoogleraar Theologie van de Charismatische Vernieuwing)
 • Vlastuin , dr. W. van (docent Systematische theologie voor het Hersteld Hervormd Seminarium)
 • Wisse , dr. habil. P.M. (docent Dogmatiek en Oecumenica)