Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT)

Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) is een jonge sectie en is sinds haar oprichting in 2005 volop in ontwikkeling. Het CIT richt zich op de studie van de islam als praxis en wetenschappelijke discipline. Het beoogt een centrum te zijn voor expertise, onderwijs en academisch onderzoek op het gebied van de islam, waaronder de hermeneutiek, religieuze overdracht, ethiek, filosofie, traditie en islam in context. Daarbij is bijzondere aandacht voor de plaats en functie van de islam in Nederland en Europa. Het CIT staat open voor studenten van alle gezindten en achtergronden.

Er staan drie thema's centraal in het werk van het centrum: de verdieping in de islam, bezinning op de islam in de moderne tijd en de context waarin de moslims in Nederland leven.

Coördinatordr. Yaser Ellethy

Deze pagina is ook beschikbaar in het Engels en Arabisch.

Onderwijs

Het CIT leidt studenten op academisch niveau op in de islamitische theologie. Daarvoor zijn er een bachelorprogramma in de Islamitische Theologie (Religie en Levensbeschouwing: Traject Islam), een aansluitende master Islamitische Geestelijke Zorg (Theology & Religious Studies: Specialisatie Spiritual Care) en de eenjarige postdoctorale ambtsopleiding tot moskee-imam.

Voor studenten van andere vakgebieden biedt het CIT ook de Minor Islam aan om hun kennis van de islam te vergroten.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoek van het CIT heeft betrekking op de beschrijving van teksten, opvattingen en feiten, maar heeft steeds ten doel de traditie in de huidige context verder te ontwikkelen. Dit onderzoek is academisch uitdagend, vernieuwend en maatschappelijk urgent.

Leerstoelen

Het CIT heeft twee leerstoelen; de leerstoel Arabisch en Islamstudies, die bekleed wordt door prof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts en een bijzondere leerstoel Dialoog Christendom en Islam, bekleed door prof. dr. P.A. van Doorn-Harder.

Samenwerkingspartners

Het Centrum voor Islamitische Theologie (CIT) heeft intensieve contacten opgebouwd met instellingen in Egypte, Marokko, Turkije, Indonesië en andere instellingen binnen en buiten de islamitische wereld, waardoor het onder andere mogelijk is om stages in het buitenland te lopen. Een prominente samenwerkingspartner is de befaamde en oudste islamitische universiteit al-Qarawiyyin in Fes (Marokko). Daarbij werkt het CIT samen met de Liga van Islamitische Universiteiten ofwel League of Islamic Universities.