Kerkgeschiedenis

Het onderwijs en het onderzoek van de sectie Kerkgeschiedenis richten zich met name op de geschiedenis van het vroege christendom, de kerkgeschiedenis van de late middeleeuwen, de geschiedenis en theologie van de protestantse reformatie van de zestiende eeuw en van het Piëtisme.

Engelse titel:Church History

Sectieleider: dr. M.G.K. van Veen (docent Kerkgeschiedenis)

Onderzoeksprogramma

Speerpunten van het onderzoek binnen de sectie Kerkgeschiedenis zijn de geschiedenis van het vroege christendom, de kerkgeschiedenis van de late middeleeuwen en de protestantse reformatie van de zestiende eeuw.

Centraal in het onderzoek van de kerkhistorische groep staat de kritische editie van de correspondentie van Johannes Calvijn.

Verder wordt er onderzoek verricht naar de spiritualiteit van Augustinus en de receptie van zijn genadeleer; naar de inspanning van theologen voor niet-academisch geschoolde christenen in de late middeleeuwen en in de vroege protestantse reformatie; het religieuze boek, in het bijzonder naar in Nederland en België gedrukte bijbels (www.bibliasacra.nl); gereformeerd theologisch onderwijs aan het Gymnasium illustre in Bremen (1528 – 1812)”; de Castellio-vertalingen van Coornhert; de Mennonitische elite in de Nederlandse republiek; naar de geschiedenis, theologie en cultuur van het Nederlandse anabaptisme/mennonisme’; de receptie van de kerkvaders in de vroegmoderne tijd en de geschiedenis van de vroegmoderne theologie, in het bijzonder de gereformeerde orthodoxie.

Het Centrum voor Patristisch Onderzoek, een samenwerkingsverband met de faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg, richt zich op onderzoek naar Latijnse en Griekse kerkvaders, c.q. het Gods- en mensbeeld van Augustinus en de vroegchristelijke apologetiek.

Medewerkers

 • Amirav , dr. H. (onderzoeker Patristiek)
 • Bakker , dr. H.A. (freelance onderzoeker aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek en aan het Center for Evangelical and Reformation Theology)
 • Bollinger , S. (promovendus bij prof. Harinck)
 • Broeke , dr. L. van den (docent Religie, Recht en Samenleving)
 • Celia , F., MA (promovendus) 
 • Egmond , P. van, MA (promovendus bij prof. Van Geest)
 • Geest , prof. dr. P.J.J. van (hoogleraar Augustijnse Studies)
 • Goudriaan , dr. A. (docent Patristiek en Geschiedenis van de vroegmoderne theologie)
 • Harinck , prof. dr. G. (hoogleraar Collectievorming en geschiedenis van het neocalvinisme)
 • Hof , prof. dr. W.J. op ’t (hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerd Piëtisme)
 • Hollander , prof. dr. A.A. den (hoogleraar Geschiedenis van het religieuze boek)
 • Jagt , J.W., MA (promovendus)
 • Janse , prof. dr. W. (hoogleraar Kerkgeschiedenis)
 • Kamp , J. van de, MA (promovendus Kerkgeschiedenis)
 • Mulligen, R. van (promovendus bij prof. Harinck)
 • Smalbrugge , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinus)
 • Veen , dr. M.G.K. van (docent Kerkgeschiedenis)
 • Visser , prof. dr. P. (hoogleraar Geschiedenis van het Doperdom en aanverwante stromingen)
 • Voolstra , drs. A. (promovenda bij prof. Visser)
 • Wallet , dr. B.T. (onderzoekscoördinator)
 • Wesselink , H.E., MA (promovendus)