Home > Over de faculteit > Bibliotheek

Het vinden en raadplegen van wetenschappelijke literatuur is essentieel voor je studie. De universiteitsbibliotheek (UB VU) helpt je graag op weg bij het zoeken naar de juiste literatuur. Bezoek daarom de website van de UB of kom langs bij de balie op de 9e verdieping.

Als onderdeel van de universiteitsbibliotheek is je vakbibliotheek de plek waar je de literatuur en literatuurexpertise voor jouw studie aantreft. Je kunt er niet alleen terecht met algemene maar ook met specifiek inhoudelijke vragen.

BezoekadresDe Boelelaan 1105, VU Hoofdgebouw B-vleugel, 9e t/m 14e verdieping
Telefoon020 - 598 5200
Hulp en adviesMaak gebruik van het vragenformulier
WebsiteCollecties per vakgebied
Workshops & toolsWorkshops wetenschappelijke literatuur zoeken/vinden en gebruik van tools 
CollectiespecialistenTheologie en Religie & Levensbeschouwing: Drs. J.D.A. (Hans) Gideonse 020-5985228
Theologie en Algemeen: Drs. J.G. (Joan) de Roos 020-5985228


Openingstijden en studie- en computerplekken

Kijk hier voor info over openingstijden en studie- en computerplekken.

De collecties

De bibliotheek streeft er naar om studenten en medewerkers te voorzien van voor de vakgebieden relevante wetenschappelijke informatie en daarbij nauw aan te sluiten bij het facultaire onderwijs en onderzoek.

E-library

Zoeken in e-libraryDe UB biedt een steeds groter deel van de collecties digitaal aan. Via het zoeksysteem e-Library kun je met één zoekactie tijdschriftartikelen, e-books en andere publicaties uit verschillende collecties tegelijkertijd doorzoeken. In e-Library zijn alle collecties van de UB opgenomen en een aantal grote bestanden waar de bibliotheek toegang toe biedt. Voor een gerichte zoekvraag (een boek, een tijdschrift of een database) kun je beter gebruik maken van resp. de catalogus, e-Journals (de tijdschriftendatabase) of e-Resources (alle bestanden waar de UB toegang toe biedt).

Alle e-Journals, e-Resources en e-Books zijn ook opgenomen in de catalogus.

Met je VU-net-id heb je ook vanaf thuis of elders toegang tot al het online materiaal van de UB.

Tentamenliteratuur wordt beschikbaar gesteld via de tentamenliteratuurkasten vooraan in de studiezaal 9e verdieping. Deze boeken zijn voor 1 dag te leen. Bij overschrijding van deze termijn geldt een boete van  €2,50 per dag.


Alle lopende jaargangen van de papieren tijdschriften voor Geesteswetenschappen staan in de ruimte voor de studiezaal 10e verdieping. Oudere tijdschriftafleveringen kun je via de online catalogus reserveren en bij de balie 9e verdieping afhalen (dagleen).

Documenten lenen of bestellen

Met je lenerspas of collegekaart kun je materiaal lenen via de catalogus. Behalve documenten lenen kun je ook geleende boeken verlengen en/of een reservering annuleren. Documenten die niet in de UB VU aanwezig zijn, kun je tegen betaling aanvragen uit andere bibliotheken via het interbibliothecair leenverkeer (IBL).

Cursussen en workshops

Wil je leren efficiënt literatuuronderzoek te doen, volg dan een workshop of een webcursus Informatievaardigheden van de UB:

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl