Bijzondere leerstoelen

In het onderstaande overzicht staan de bijzonder leerstoelen vermeld die zijn gevestigd aan de Faculteit Religie en Theologie.
Met het publiceren van informatie over de bijzondere leerstoelen verbonden aan de Vrije Universiteit wil de VU de achtergrond van het wetenschappelijk onderzoek aan de VU voor derden transparant en inzichtelijk maken. Hiermee sluit de VU aan bij de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening waarin de principes over goed onderzoek en onderwijs zijn opgenomen.

 • Bakker , prof. dr. H.A. (bijzonder hoogleraar Geschiedenis, identiteit en theologie van het baptisme)
 • Barnard , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Liturgiewetenschap)
 • Boer , prof. dr. E.A. de (bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de reformatie)
 • Doorn-Harder , prof. dr. P.A. van (bijzonder hoogleraar Dialoog Christendom en islam)
 • Dubbink , prof. dr. J. (bijzonder hoogleraar Bijbelse theologie)

 • Geest , prof. dr. P.J.J. van (hoogleraar Augustijnse studies)
 • Hof , prof. dr. W.J. op 't (hoogleraar Geschiedenis van het gereformeerde piëtisme)
 • Kalsky , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Theology en samenleving)
 • Laan , prof. dr. C. van der (bijzonder hoogleraar Pentecostalisme)
 • Moyaert , prof. dr. M. (bijzonder hoogleraar Comparatieve Theologie en Hermeneutiek van de Interreligieuze Dialoog)

 • Reitsma , prof. dr. B.J.G. (bijzonder hoogleraar De kerk in de context van de islam)
 • Smalbrugge , prof. dr. M.A. (bijzonder hoogleraar Europese cultuur en Christendom, in het bijzonder in relatie tot het werk van Augustinus)
 • Toren , prof. dr. B. van den (bijzonder hoogleraar Theologie van de Charismatische Vernieuwing)
 • Vries , prof. dr. L.J. de (bijzonder hoogleraar Bible Translation)
 • Wit , prof. dr. J.H. de (bijzonder hoogleraar Dom Hélder Câmaraleerstoel)


-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. N.M. Slee
Gevestigd door
QueensFoundation
Gefinancierd door
QueensFoundation

-----------

Leerstoelhouder
prof. dr. J. Schaap-Jonker
Gevestigd door
Eleos
Gefinancierd door
Abwin Luteijn

Bijbelse Theologie

Leerstoelhouder
prof. dr. J. Dubbink
Gevestigd door
Dirk Monshouwer Stichting
Gefinancierd door
Dirk Monshouwer Stichting

Bijzondere Leerstoel - Socrates Humanisme in relatie tot religie en seculariteit

Leerstoelhouder
prof. dr. H.Y.M. Jansen
Gevestigd door
Stichting Socrates
Gefinancierd door
Stichting Socrates

Boedhistische Filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities.

Leerstoelhouder
prof. dr. A.F.M. van der Braak
Gevestigd door
Vrije Universiteit
Gefinancierd door
VU

Kerk in de context van de Islam

Leerstoelhouder
prof. dr. B.J.G. Reitsma
Gevestigd door
leerstoel De Kerk in de context vd Islam
Gefinancierd door
leerstoel De Kerk in de context vd Islam

Leerstoel Oude Testament, relatie tussen Bijbelwetenschappen en Informatica

Leerstoelhouder
prof. dr. W.T. van Peursen
Gevestigd door
Vrije Universiteit
Gefinancierd door
VU

Leerstoel Remonstrantse Theologie

Leerstoelhouder
dr. C.W. Anbeek
Gevestigd door
Kerkorde vd Remonstrantse Broederschap
Gefinancierd door
Kerkorde vd Remonstrantse Broederschap
Laatste wijzigingen leerstoelen: Amsterdam, 14-11-2018