Excelleren in diversiteit

Gedragscode Faculteit Religie en Theologie

De goede universiteit van vandaag excelleert ook in diversiteit. De term ‘diversiteit’ heeft betrekking op de talrijke verschillen tussen individuen, of het nu gaat om etniciteit, huidskleur, geslacht, gender, leeftijd, beperkingen, geloof, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, nationaliteit, afkomst of andere persoonlijke kenmerken. 

De academische gemeenschap van de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam is meer dan een afspiegeling van de samenleving. Een essentieel deel van onze missie is een bijdrage te leveren aan een samenleving waar alle bevolkingsgroepen vreedzaam met elkaar omgaan. 

De faculteit biedt academici, studenten en medewerkers van alle achtergronden een prettige en veilige omgeving om zich te ontwikkelen door te werken en te studeren. Wij tolereren geen discriminatie, intimidatie, pesterijen of ander gedrag dat in tegenspraak is met onze gedragscode. 

De faculteit vraagt iedereen die als onderzoeker, docent, medewerker of student deel uitmaakt van onze academische gemeenschap, om de gedragscode te onderschrijven.

Gedragscode

  1. Wij bevorderen openheid, begrip, medeleven en saamhorigheid tussen individuen en groepen, in de eerste plaats in onze eigen directe omgeving. 
  2. Wij zien diversiteit als een bron van creativiteit en innovatie voor onze faculteit. 
  3. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het scheppen en bevorderen van een respectvolle, coöperatieve en gelijkwaardige omgeving voor de diverse geledingen binnen onze faculteit. 
  4. Wij bevorderen vrijheid van een open dialoog en wederzijds begrip op grond van onderwijs en onderzoek.
  5. Wij waarderen zowel verschillen als overeenkomsten en stimuleren een respectvolle benadering in persoonlijke ontmoetingen. Wij laten ruimte voor alle verschillende meningen en overtuigingen die de diverse groepen binnen onze faculteit erop na houden.
  6. Wij streven ernaar een lerende gemeenschap te zijn, waarin rechtvaardigheid en wederzijds respect centraal staan. 
  7. Wij komen in actie als we signaleren dat individuen of groepen elkaar zonder respect tegemoet treden, uitsluiten of beschadigen op grond van etniciteit, huidskleur, geslacht, gender, leeftijd, beperkingen, geloof, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, nationaliteit, afkomst of andere persoonlijke kenmerken.
  8. Wij kiezen voor een bemiddelende rol bij conflicten die voortkomen uit vooroordelen en lossen deze op.

Dit is de code waaraan wij elkaar houden tijdens werk, studie en verblijf aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Vastgesteld door het bestuur van de Faculteit Religie en Theologie d.d. 3 oktober 2013, na advies van de vertrouwenscommissie diversiteit van de faculteit.

Downloaden

Download de gedragscode in pdf.