prof. dr. A.F.M. van der BraakDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

prof. dr. A.F.M. van der Braak
+31 20 59 83066
2e-05
a.vander.braak@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Hoogleraar boeddhistische filosofie in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities

Aanwezigheid

Varieert

Recente publicaties

Boeken

(2015) Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives (co-redacteur met Wei Dedong and Zhu Caifang), Amsterdam: VU University Press

(2014) De spiritualiteit van Meister Eckhart (redacteur), Almere: Parthenon

(2011) Nietzsche and Zen, Self-overcoming without a Self, Lanham, MD: Lexington Books

(2011, accepted) Buddhist Transformations, Münster, LIT Verlag (edited with Paul van der Velde and Aloys Wijngaards)

(2008) Het religieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have (edited with Woei-Lien Chong)

(2006) Goeroes en charisma: het riskante pad van leraar en leerling. Haarlem: Altamira Becht

(2004) Hoe men wordt, wat men is: Zelfvervolmaking, zelfoverwinning en zelfvergetelheid bij Nietzsche. Budel: Damon

(2003) Enlightenment Blues: my years with an American Guru. New York: Monkfish Publishing. Translated into German as: Liegestütz zur Erleuchtung. Winterthur: Spuren

 

Artikelen in peer-reviewde tijdschriften

(2015) Die vielen Gesichter des modernen Buddhismus, Oekumenische Rundschau, 4/2015, 499-510

(2015) Zen and Zarathustra: Self-Overcoming without a Self, The Journal of Nietzsche Studies Vol. 46 No. 1, 2-11

(2014) Meister Eckhart and the Awakening of Faith Sutra, Journal of Comparative Scripture 3, pp. 127-157

(2014) Teaching Spiritual Care in an Interfaith Context (with R. Ganzevoort, M. Ajouaou, E. de Jongh, L. Minnema), Journal for the Academic Study of Religion 27(2), 178-197.

(2011) The Mystical Hermeneutics of Eckhart and Dōgen: The Continuous Self-Revelation of Buddha Nature, Studies in Interreligious Dialogue 21, 151-169

(2011) Nishitani: nihilisme bezien vanuit het standpunt van zen, in: Wijsgerig Perspectief, jrg. 51 nr. 3, pp. 22-29

(2010) Meditation and Ritual in Zen Buddhism, Acta Comparanda Vol. XXI, 2010, pp. 109-124

 (2010) Toward a Philosophy of Chan Enlightenment: Linji’s anti-enlightenment Rhetoric,  Journal of Chinese Philosophy, Vol. 37 Issue 2, pp. 231-247

 (2009) Nietzsche and Japanese Buddhism on the Cultivation of the Body: To What Extent does Truth Bear Incorporation?, Comparative and Continental Philosophy, Vol. 1.2 2009, pp. 223-251

 (2009) Zen spirituality in a secular age II: Dōgen on Fullness: Zazen as Ritual Embodiment of Buddhahood, Studies in Spirituality, Vol. 19, 2009, pp. 227-247

 (2009) Rede en religie: boeddhistische perspectieven, Acta Comparanda XX, 2009, pp. 135-146.

 (2009) Kroniek van recente Nietzsche-literatuur (IV) (with the Nietzsche Research Group), Tijdschrift voor Filosofie, 71/2009, pp. 147-223

 (2008) Nietzsche, Christianity and Zen on Redemption, Studies in Interreligious Dialogue, 18(1), 2008, pp. 5-18

(2008) Enlightenment Revisited: Romantic, historicist, hermeneutic and comparative perspectives on Zen, Acta Comparanda, XIX, 2008, pp. 87-97

 (2008) Zen spirituality in a secular age: Charles Taylor and Zen Buddhism in the West, Studies in Spirituality, 18, 2008

 (2005) Zijn en Worden. Nietzsches omduiding van het substantiebegrip, in: Tijdschrift voor Filosofie, 67,1, pp. 164-166

 (1999) Kroniek van de recente Nietzsche-literatuur III (with the Nietzsche Research Group), in: Tijdschrift voor Filosofie, 61,1, pp. 97-137

 (1995) Verlichting als evolutionair proces. Een studie van Andrew Cohen en zijn leefgemeenschap, in: Religieuze bewegingen in Nederland, 29, p. 155-162

 

Hoofdstukken in boeken

(2016, accepted) Hisamatsu: Oriental Nothingness, in: Gereon Kopf (ed.), Dao Companion to Japanese Buddhist Philosophy, Springer Press

(2016) Non-violence and Violence in Buddhism, in: Fernando Enns, Wolfram Weisse (eds.), Gewaltfreiheit und Gewalt in den Religionen: Politische und theologische Herausfoerderungen, Muenster/New York: Waxmann, 247-258.

(2015) The Practice of Zazen as Ritual Performance, in: Marianne Moyaert and Joris Geldhof (Eds.), Ritual Participation and Interreligious Dialogue: Boundaries, Transgressions and Innovations, London: Bloomsbury, 156-165

(2015) Chinese Chan Buddhism in the Netherlands as an Example of Multiple Religious Belonging, in: A. van der Braak, D. Wei and C. Zhu (eds.), Religion and Social Cohesion: Western, Chinese and Intercultural Perspectives. Amsterdam: VU University Press, 159-168.

(2015) Zarathoestra’s pleidooi voor de kalyana-mitta, in: Marcel Becker, Edith Brugmans, Janske Hermans (red.), Rondom vrienschap. Filosofische beschouwingen, Zoetermeer: Klement, 123-134

(2014) Buddhism and Dialogue: On Zen and the West, in: Wolfram Weisse, Katajun Amirpur, Anna Koers, Doerthe Vieregge (Eds.), Religions and Dialogue: International Approaches, Muenster/New York: Waxmann, 283-293.  

(2012) Nishitani’s Rethinking of Transcendence as Trans-Descendence, in: Culture and Transcendence, Indiana: Indiana University Press, 207-217

 (2010) Nietzsche: Eros, het daimonische en het dionysische, in: Rudi te Velde (red.), In het spoor van Plato’s Symposium:Eros in de westerse cultuur, Valkhof Pers, 2010, pp. 202-217

 (2010) Nietzsche als brugfiguur. Het boeddhisme bestuderen om het eigene vreemd te maken, in: Hans van Rappard en Michiel Leezenberg (red.), Wereldfilosofie: Wijsgerig denken in verschillende kulturen, Bert Bakker, 2010, pp. 106-112

 (2008) Nietzsche on Redemption. A Mahayana Buddhist Perspective, in: Nietzsche - Philosoph der Kultur(en)?, Berlin/New York: de Gruyter, pp. 519-527

 (2008) Inleiding, in: Chong, Woei-Lien & André van der Braak (red.), Hetreligieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have, pp. 7-20

 (2008) Eros en scepsis: het religieuze verlangen bij Socrates, Nietzsche en Sloterdijk, in: Chong, Woei-Lien & André van der Braak (red.), Hetreligieuze na de religie; filosoferen over ervaring en geloof, Kampen: Ten Have, pp. 115-135

 (2007) Nietzsche’s transcultural hermeneutics: Proliferation versus fusion of horizons, in: F. Arenas-Dolz, L/ Giancristoforo, P. Stellino (eds.), Nietzsche y la hermenéutica, Vol. I, Valencia: Naul Llibres, pp. 79-88

 (2004) Buddhismus, in: P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 1, Berlin/New York: De Gruyter, p. 419-443

 (2000) Het digitale denken, in: J. Sleutels (ed.), Global Village. Leiden. Online publicatie: www.leidenuniv.nl/philosophy/publicaties/overige/filosofiedag/acta/vanderbraak.pdf

 

 Boekserie

 Editor (with Paul van der Velde) of the book series “Nijmegen and Asian Buddhist Studies”, LIT Verlag.

 

 Vakpublicaties

(2015) Terug naar de Dao of opstijgen naar het Ene? Westerse en Chinese wegen naar bevrijding, in: Filosofie, jrg 25 nr. 4, 35-39

(2014) Filosoferen tussen Oost en West: de hermeneutische wending in de comparatieve filosofie, in: Filosofie, jrg 24 nr. 4, 34-38

 (2010) De Indiase wijsheidstraditie–de weg van de jnana yogi, in: Filosofie, jrg 20 nr. 6, nov/dec, pp. 4-11

 (2010) Eckhart en zen–Mystiek Oost en West?, in: Filosofie, jrg 20 nr. 5, sep/oct 2010, pp. 25-29

 (2005) Charisma – bevrijding of verleiding?, in: Filosofie, jrg. 15 nr. 5, nov/dec 2005, pp. 35-38

Onderwijs

BA Religiewetenschappen:

- Inleiding boeddhisme;

- Drie boeddhistische tradities 2: Mahayana/Chan

- Nieuwe Religieuze Stromingen

- Religie in China

 

MA Theology and Religious Studies:

- Interdisciplinary Perspectives on Mindfulness

Nevenactiviteiten

Naast zijn werk als bijzonder hoogleraar werkt Van der Braak als zelfstandig filosoof en publicist. Hij vezorgt cursussen (boeddhistische) filosofie aan o.a. het Zen Centrum Amsterdam, het Hoger Onderwijs voor Ouderen, en Hogeschool Inholland.

Daarnaast vezorgt hij incidenteel lezingen voor verschillende instellingen, zoals bijvoobeeld de Vrije Gemeente, zen.nl, SCFA en Filosofie Oost West.

Hij is lid van de Participatieraad van de Boeddhistische Omroep Stichting, en lid van de programmaraad van de Stichting Filosofie Oost West. 

Nevenwerkzaamheden

DSTS - Medewerker Amsterdam, 01 januari 2013
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017