dr. V.A. van BijlertDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

+31 20 59 84109
2e-05
v.a.van.bijlert@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Docent Hindoeisme en Boeddhisme

Aanwezigheid

In de collegeperiode op maandag, woensdag en vrijdag en verder op afspraak

Onderzoek

Onderzoek behandelt de vraag hoe de Hindoe-traditie (op te vatten als een eenheid in verscheidenheid) zich in de moderne tijd weet aan te passen en mensen mobiliseert en activeert. Een monografie over Bengaalse Hindoe reformatiebewegingen in de negentiende eeuw verschijnt binnenkort. Deze reformatiebewegingen hebben een belangrijke rol gespeeld in de formatie van wat men ‘Hindoe moderniteit’ kan noemen: zich uitend onder meer in Hindoe nationalisme en emancipatoire bewegingen maar ook in religieus fundamentalisme.
Als vervolg op deze monografie over Hindoe moderniteit verschijnt een monografie die een sociologisch totaalbeeld van het Hindoeïsme probeert te schetsen, voortbouwend op inzichten van onder meer de sociologen-indologen L.Dumont, J.C.Heesterman en P.Olivelle. Zo’n totaalbeeld is de noodzakelijke achtergrond waartegen sociaal-wetenschappelijk, historisch en godsdienstwetenschappelijk inzicht moet worden verkregen van de dynamiek van Hindoeïsme in de diaspora zoals bijvoorbeeld in Nederland.

Onderwijs

Inleiding Hindoeisme
Inleiding Boeddhisme

Publicaties

Klik hier voor de laatste publicaties van dr. V.A. van Bijlert.

CV

Studie indologie in Leiden afgerond met een dissertatie over Boeddhistische kennisleer en logica in 1987. Sinds midden jaren ’80 actief betrokken bij hindoes in Nederland, onder meer als coordinator van ontmoetingsonderwijsprojecten Hindoeisme-Christendom uitgaande van de stichting Ganesh en het CPS in Hoevelaken. Docent Sanskrit, Indiase filosofie, Bengaals en moderne geschiedenis van India tot 2000. Ook vertaler van Bengaalse poezie in het Nederlands. Veelvuldige onderzoeksreizen naar India, Bangladesh en de VS. Van 2000-2003 visiting professor aan de Indian Institute of Management, Calcutta en het National Institute of Human Development, Calcutta met als leer- en onderzoeksopdracht: Indiase waarden voor management. Sinds 2007 verbonden aan de VU als docent Hindoeisme en Boeddhisme en docent Sanskrit aan de Universiteit Leiden.

recent

Recente lezing Tagore seminar Leiden 23-24 september 2011

Nevenwerkzaamheden

Stichting Prinsjesdagviering - Lid van stichtingsbestuur Den Haag, 02 januari 2014
vereniging Vrienden Inisituut Kern - Bestuurslid Zaandam en Leiden, 02 januari 2014
Laatste wijzigingen Nevenwerkzaamheden: Amsterdam 27 januari 2017