Stijn Bollinger

Drs. Stijn H.A. Bollinger is als promovendus aan de faculteit verbonden en werkt aan een promotieonderzoek over de Nederlandse Verzorgingstaat en de plaats van het Leger des Heils daarbinnen. Hij is als docent werkzaam bij het Instituut voor Recht en het Kenniscentrum Sociale Innovatie, beide van de Hogeschool Utrecht.

Sociaal Juridische Dienstverlening (Instituut voor Recht) & Kenniscentrum Sociale Innovatie | Hogeschool Utrecht  www.hu.nl | Heidelberglaan 7 | Kamer 2.094 | Postbus 85397 - 3508 AJ Utrecht | stijn.bollinger@hu.nl

Op de website van de Hogeschool Utrecht staat de persoonlijke website van Stijn Bollinger.