dr. D. BakkerDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Postdoc

Aanwezigheid / In the office

Maandag - Donderdag. 

~

Monday - Thursday.

Onderzoek / Research

Dr. Dirk Bakker is verbonden als taalkundige aan het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) aan de faculteit der Godgeleerdheid. Hij is werkzaam als postdoc in het project Does Syntactic Variation reflect Language Change? Tracing Syntactic Diversity in Biblical Hebrew Texts (2013-2017) onder leiding van prof. dr. W.Th. van Peursen en dr. J.W. Dyk. Samen met collega's M. Naaijer en M.E. Kaajan richt hij zich binnen dit project op de diachronie van (macro)syntactische verschijnselen in het bijbels en buitenbijbels Hebreeuws en Aramees.

~

Dr Dirk Bakker is a linguist affiliated to the Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC) at the faculty of Theology. He works as a postdoc in the project Does Syntactic Variation reflect Language Change? Tracing Syntactic Diversity in Biblical Hebrew Texts (2013-2017) under the supervision of prof. dr. W.Th. van Peursen and dr. J.W. Dyk. Together with colleagues M. Naaijer and M.E. Kaajan he focuses on the diachrony of (macro)syntactic aspects in biblical and non-biblical Hebrew and Aramaic.

Expertise

Dirk Bakker is onder meer gespecialiseerd in de grammatica van het klassiek Syrisch. Zijn proefschrift Bardaisan's Book of the Laws of the Countries: A Computer-Assisted Linguistic Analysis (Leiden, 2011) geeft een gedetailleerde analyse van de taalkundige verschijnselen in een vroegchristelijke Syrische dialoog, met gebruikmaking van de computationele middelen ontwikkeld aan het ETCBC. 

Verder richt Dirk Bakker zich op de grammatica van het Aramees en Hebreeuws, de geschiedenis en culturen van het Oude Nabije Oosten, computationele taalkunde, e-Humanities en taalwetenschap in het algemeen.

Dirk Bakker op Academia.edu.

~

Dirk Bakker's expertise includes the grammar of classical Syriac. His dissertation Bardaisan's Book of the Laws of the Countries: A Computer-Assisted Linguistic Analysis (Leiden, 2011) provides a detailed analysis of the linguistic phenomena in an early Christian Syriac dialogue, using tools developed at the ETCBC.

Further research interests are the grammar of Aramaic and Hebrew, the history and cultures of the Ancient Near East, computational linguistics, e-Humanities and linguistics in general.

Dirk Bakker at Academia.edu.


Publicaties / Publications

• 2007: Recensie van Jerome Lund, The Book of the Laws of the Countries. A Dialogue on Free Will versus Fate. A Key-Word-in-Context Concordance (Piscataway, NJ: Gorgias Press, 2007): Aramaic Studies 5/2: 276-282.

• 2008: 'Lemma and Lexeme. The Case of III-Aleph and III-Yodh Verbs' in J.W. Dyk & W.Th. van Peursen (eds.), Foundations for Syriac Lexicography III (Perspectives on Syriac Linguistics 4), Piscataway, NJ: Gorgias Press: 11-25.

• 2011: Bardaisan's Book of the Laws of the Countries: A Computer-Assisted Linguistic Analysis (dissertatie, universiteit Leiden).

• 2011 (i.s.m. W.Th. van Peursen): 'Digital Text Comparison of Ancient Hebrew Texts. A Case Study of the Two Accounts of the Battle against the Canaanite Army Captain Sisera (Judges 4-5)' in R.J. Korna, Kecheng Liu, N.R. Faber (eds.), Proceedings ICISO conference, Leeuwarden: Fryske Akademy: 145-152.

• 2012: 'Letters, wat zijn dat eigenlijk?' in De Taalcanon. Alles wat je altijd al had willen weten over taal, Amsterdam: Meulenhoff. Online versie.

• 2013 (redactie): The Old Testament in Syriac according to the Peshiṭta Version, Part IV Fasc. 4. Ezra and Nehemiah – 1–2 Maccabees, Leiden: Brill.

Te verschijnen / forthcoming:

• (i.s.m. W.Th van Peursen) 'Lemmatization and Morphological Analysis: The case of haymen in Classical Syriac' in Foundations for Syriac Lexicography IV (Perspecives on Syriac Linguistics 5); Piscataway, NJ: Gorgias Press.

• 'Migration in the neo-Assyrian era: The Aramaic Corpus'.

• Recensie van Claudio Balzaretti, The Syriac Version of Ezra-Nehemiah, Rome: Gregorian and Biblical Press: BiOr.

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Dirk Bakker (pdf)