Promotiebegeleiding prof. dr G. van den Brink

Afgeronde projecten

 • A. (Arjan) Markus, Beyond Finitude. God’s Transcendence and the Meaning of Life (UU, promotie 2004; co-supervisoren: M. Sarot en D.M. Grube).
 • D. (Dirk) Griffioen, Christelijke zending en wereldgodsdiensten. De godsdiensttheologie van Gustav Warneck, Hendrik Kraemer en J.E. Lesslie Newbigin in context (UU, promotie 2007; eerste promotor: prof.dr. J.A.B. Jongeneel).
 • A.J. (Bram) Kunz (NL), Als een prachtig boek. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie (UL, promotie februari 2013; co-supervisor: C. van der Kooi).


Lopende projecten

 • E.E. (Eric) Bouter (NL), “It’s another religion.”Een onderzoek naar de Newman-receptie bij O. Noordmans met het oog op de verhouding Rome-Reformatie (VU, 2009-)
 • A. (Arnold) van Campen (NL), Het verband tussen zonde en dood. Een systematisch-theologisch onderzoek (PThU, 2012-)
 • S.S. (Sze Sze) Chiew (MAL), “You Know It Completely”. The Concept of Middle Knowledge and Biblical Interpretation in Luis de Molina, Herman Bavinck, and William Lane Craig (VU, 2013-; co-supervisor: C. van der Kooi, VU)
 • H. (Hans) van Eyghen (BE), Scientism in the Study of Religious Belief (VU, 2013-; co-supervisor: H.D. Peels, VU)
 • A.J. (Hans) van den Herik (NL), Een woonplaats voor de Heilige. Exegetisch, receptie-historisch en hermeneutisch onderzoek naar het tempelvisioen van Ezechiël 40-48 (VU, 2010-; co-supervisor: H.G.L. Peels, TUA)
 • M. (Maarten) Klaassen (NL), In Christus rechtvaardig. Een onderzoek naar rechtvaardiging en unio cum Christo bij Martin Luther, Philippus Melanchthon, Johannes Calvijn en John Owen (PThU, 2008-2013 [ms. goedgekeurd maart 2013]; co-supervisoren: H. van den Belt, RUG; W. van Vlastuin, VU)
 • K. (Kees) van der Knijff (NL), Providence and Biography. The Will of God and the Individual Christian Life in Reformed Theology (PThU, 2013-)
 • A.C. (Chadwick) Mauldin (USA, TX), A Connected View of the Gospel. Andrew Fuller’s Theological Vision in its Historical Context (VU, 2010-; co-supervisor: Michael Haykin, SBTS)
 • R.J. (Randall) Pederson (USA, PA), Unity in Diversity. Narrative and Meta-Narrative in English Puritanism, 1558-1714 (UL, 2008-2013; co-supervisor: Richard A. Muller, CTS)
 • B. (Bertrand) Rickenbacher (CH), Christian Reconstructions of Realism in an Antirealist age (VU, 2011-)
 • N.D. (Nathan) Shannon (USA, PA), Nicholas Wolterstorff and the Epistemic Status of Religious Belief. Situated Rationality and Christian Theology (VU, 2009-; co-supervisoren: W.L. van der Merwe en R. van Woudenberg, VU Amsterdam)
 • G.K.M. (Gea) Smit (NL), Eschatological Judgement and Human Life: An Inquiry into Theological Interpretations of New Testament Accounts of the Final Judgement (PThU, 2012-; co-supervisor: Jürgen Zangenberg, LU)
 • G. (Gregory) Soderberg (USA, NC), As Often as You Eat this Bread. The Historical Backgrounds of the Weekly Communion Debate in the Reformed Tradition, with Special Reference to the American Reformed Churches (VU, 2011- ; co-supervisor: W. Janse, VU)
 • P. (Pieter) Veerman (NL), Het gebed in de Heidelbergse Catechismus (PThU, 2010-)
 • T T. (Tim) Vreugdenhil (NL), Morele orde. Een systematisch-theologische studie naar de referentiekaders van morele reflectie (PThU, 2012; co-supervisor: C. van der Kooi, VU)