• Functie:Emeritus universitair docent godsdienstwetenschap

Onderwijs

Incidenteel: godsdienstfenomenologie

Recente publicaties

  • Satanisme (Kok, Kampen, 2006, 139 p)
  • De wonderbaarlijke avonturen van Jezus van Nazaret (Ten Have, Baarn, 2004, 384 p)
  • “Mystiek binnen het hindoeïsme” en “Mystiek binnen New Age” (in Encyclopedie van de mystiek, red. J.Baers (Kampen, 2003, 40 p)
  • Hindu Eschatology within modern western religiosity ( in New Religions in a postmodern World, red. R,Kranenborg en M.Rothstein, Aarhus 2003, 13 p)
  • Les Brahma Kumaris: une nouvelle religion(in La naissance des nouvelles religions, red. F.Mayer en R.Kranenborg, 2004, 18 p.)
  • Efraim: a new apocalyptic movement in the Netherlands (Nova religio, vol 7, maart 2003, 11 p)

CV

Datum graad behaald: 28-06-1974

Geb. 1-6-42.
Studie theologie In Kampen (Theologische Universiteit, kand ex.1966), Praag (Comeniusfaculteit van de Karelsuniversiteit), Amsterdam (Vrije Universiteit, doct. 1970). Indo-Iraanse taal- en letterkunde te Utrecht (kand. 1969).
Promotie 1974 op “zelfverwerkelijking. Oosterse religies binnen een westerse subcultuur”
Wetenschappelijk ambtenaar aan de theol fac. Van de VU, 1968 tot 1971.
Predikant van de Gereformeerde Kerk van Gauw-Terzool, 1971 – 1975.
Predikant van de Gereformeerde kerk van Amsterdam, 1975 – 2004.
Sinds febr. 1979 parttime Wetenschappelijk hoofdambtenaar aan het Instituut voor Godsdienstwetenschap, later Universitair Docent aan de Faculteit der Godgeleerdheid, tot 2005.
Sindsdien emeritus.


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl