PhD Supervision em. prof. W.J. op 't Hof

Current

  • J. (Jan) van de Kamp, De rol van netwerken bij de transfer van Engelse en Nederlandse gereformeerde stichtelijke lectuur naar Duitsland in de zeventiende eeuw. VUA , 2011
  • G.W.S. (Wim) Mulder, Tussen tekst en toepassing. Invloeden van cultuur en vroomheid, wetenschap en theologie op de prediking van gereformeerde piëtisten in Nederland (1600-1800)
  • J.W. (Jan Willem) van Estrik, Commercie gewogen. De doelstellingen van de uitgevers van Jacobus Koelman’s werken.

Potential research areas and themes for future PhD students

  • All themes concerning the Further Reformation (Nadere Reformatie) and Dutch Reformed Pietism

Persons interested are kindly invited to contact Prof. Op ‘t Hof, w.j.opt.hof@vu.nl