drs. A. Reitsma MPhil

Oane Reitsma
Promovendus / Docent (theologische) esthetiek

Oane Reitsma

Aanwezigheid: wisselend.
Bereikbaar op [+31]622-827681 en oanereitsma@gmail.com.

CV: zie http://www.linkedin.com/pub/oane-reitsma/29/840/93b.
Gedetaileerde cv op te vragen via e-mail.

 

Onderzoek

Werktitel van mijn dissertatie is "Religious Music in a Secular Performance Context" (afronding begin 2013).
Het onderzoek concentreert zich met name op de muziek van Messiaen, die ik interpreteer vanuit de theologische esthetiek van H.U. von Balthasar, de cultuurfilosofie van Charles Taylor en de wijsgerige hermeneutiek van H.-G. Gadamer.

 

Onderwijs

 • Theologische en wijsgerige esthetiek (Ba Theologie)

 

Publicaties

Boekredactie

 • Wessel Stoker en Oane Reitsma (red.), Kunst en religie, 's-Hertogenbosch: Uitgeverij Mathesis, 2011.

Artikelen in boeken

 • Oane Reitsma, 'Schoonheid als mysterie. Hans Urs von Balthasar's theologische esthetiek', in: Wessel Stoker en Oane Reitsma (red.), Kunst en religie, 's-Hertogenbosch: Uitgeverij Mathesis, 2011. Pp. 21-36.
 • Oane Reitsma, 'Toanen, taal en teology. Smilde as hymnolooch', in: J. Breimer & J.D.Th. Wassenaar (red.),  Dr. Bernard Smilde: Tûzenpoat en trochsetter. It Hearrefean: Jongbloed, 2012. Pp. 201-213.
 • Oane Reitsma, 'Some Time for Timelessness: Performance Time of Works by Messiaen, Sorabji, and Ten Holt', in: W. Stoker en W.L. van der Merwe (eds.), Looking Beyond?  Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politics. Amsterdam/New York: Rodopi, 2012. Pp. 487-504.
 • Oane Reitsma, 'Religieuze beelden in klank: Messiaens Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité als expressie van religieuze diepte', in: O. Schrover & R. Schrover (red.), Zelem: religieuze reflexies op theologische posities, filosofie, kunst en spiritualiteit. (Deel 2: Kunst vruchtbaar voor het denken). Amsterdam: Kether Pers, 2012. Pp. 139-158.

Artikelen in Muziek & Liturgie
- Messiaens 'La Nativité': vorm en inhoud als eenheid (oktober 2008, pp. 4-8).
- Messiaens 'L'Ascension': schoon of subliem? (april 2009, pp. 30-33).
- Willem Mudde als pleitbezorger van het Heilig drama (juni 2009, pp. 21-23)
- Messiaens 'Langage Communicable': spreektaal of symbooltaal? (juni 2009, pp. 24-27)
- Toga, pak of priesterkleed? De liturgische kleding van de dominee (december 2009, pp. 37-39).
- Begrijpelijk en onbegrijpelijk: Visies op kinderen in de kerk (februari 2010, pp. 8-10).
- Voor herhaling vatbaar: Herhaling in de liturgie en liederen van Taizé (met dank aan Kristel van der Horst; oktober 2010, pp. 10-14).
- Het Fries in de kerk: Een kort overzicht van historie en liturgisch materiaal (december 2010, pp. 8-10).
- Darwin versus geloof: "In wezen zijn het broers": naar aanleiding van C. Taylor, 'Een seculiere tijd' (april 2011, pp. 13-16).
- Tot verstaan komen: Gadamer’s hermeneutiek en kerkmuziek (februari 2012, pp. 24-28). 

Overige bijdragen in Muziek & Liturgie
- Kerkmuziek in de predikantsopleiding (november 2007, pp. 11-13 | opiniestuk)
- "Nu": 'Kerkmuziek van nu'/'Psalmen voor nu' (juni 2009, p. 29 | cd-recensie)
- Clément Marot: 'prince des poètes français': interview met Dick Wursten (augustus 2009, pp. 4-7 | interview)
- Een kijkje achter de schermen van de Engelse kerkmuziek (augustus 2009, pp. 46-48 | reisverslag)
- Gevoel (oktober 2009, p. 3 | Opmaat)
- Veelzijdig, gedreven, gedegen en met goede smaak: In gesprek met Bernard Smilde (oktober 2009, pp. 30-33 | interview)
- Klanken van stilte: Gregoriaans beleven: Geschreven én gezongen door Norbertijnen van Averbode (februari 2010, p. 27 | cd-recensie)
- OV (april 2010, p. 3 | Opmaat)
- Jan Marten de Vries, En alle angst voorbij: Liederen om vrede (april 2010, p. 39 | recensie liedbundel)
- Schneemann, Lekkerkerker, Sloterkerk: Flauto, Organo (april 2010, pp. 39-40 | cd-recensie)
- Smeltwater: Liederen uit de Dominicus (april 2010, pp. 40-41 | cd-recensie)
- Spirited Fantasies: Gerben Mourik (april 2010, p. 41 | cd-recensie)
- Mane Nobiscum: Taizéliederen (oktober 2010, p. 35 | cd-recensie)
- Organisaties voor bevordering van het Fries als kerktaal (december 2010. pp. 11-13 | interviews)
- Bach Cantates: Euwe de Jong en Sybolt de Jong (april 2011, p. 37 | cd-recensie)
- Verbinden (oktober 2011, p. 3 | Opmaat)
- Een vluchtige liturgie: Luchthavenpastoraat (oktober 2011, pp. 7-8 | interview)
- Daniel Rouwkema: Choral Music (december 2011, p. 35 | cd-recensie)
- Wonno Bleij: Ook in het vuur is Hij nabij (februari 2012, p. 32 | recensie liedbundel)
- “90 worden is geen kunst, het is een gunst”: Bernard Smilde 90 jaar (april 2012, pp. 34-36 | verslag boekpresentatie)

Verslagen

- ‘Conferentie over Cultuur en Transcendentie: Amsterdam 28-29 oktober 2010’. In: Tijdschrift voor Theologie, 2010, p. 468.

- ‘Symposium over Cultuur en Transcendentie: Amsterdam 19 juni 2012’. In: Tijdschrift voor Theologie 2012, pp. 386-387.

 

Conferentiepapers

 • ‘Form and Content in Messiaen’s Instrumental Music’, Conference on Theology and the Arts (Society for the Study of Theology (SST)). University of Manchester, 13 april 2010.
 • ‘Some Time for Timelessness’, Conference on Culture and Transcendence. VU Amsterdam, 29 oktober 2010.
 • ‘Gadamer en de muziekfilosofie’, expertmeeting Nederlands Genootschap voor Esthetica (NGE). Utrecht, 17 november 2011.
 • ‘Religious Music as a Child’s Play’, Conference on Music and Transcendence. Anglia Ruskin University Cambridge, 29 november 2011.
 • ‘Formalistische benadering van religieuze muziek: Messiaen in het licht van gadamer en Tillich’.  Algemene Opleidingsdagen (AOD) NOSTER (Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religiestudies). Soesterberg, 2 april 2012.
 • ‘Religieuze muziek: inhoud, vorm of ervaring?’, Punt en Contrapunt: Stemmen uit de muziekfilosofie in de Lage Landen, NGE (Nederlands Genootschap voor Esthetica), Orgelpark Amsterdam, 23 november 2012.

 

In de media

 • ‘Wie is wie in het Orgelpark: Oane Reitsma’, in: Timbres: Alle kleuren van het Orgelpark (nr. 4; najaar 2008), pp. 104-105.
 • ‘Een nieuw redactielid’ in: Muziek & Liturgie (juni 2009), p. 27.
 • Recensie artikel ‘Begrijpelijk en onbegrijpelijk. Visies op kinderen in de kerk’ (Muziek & Liturgie, februari 2010): R. Sikkema, ‘Uit de kunst’, Nederlands Dagblad: Het Katern, 12 februari 2010, katern p. 6.
 • ‘Bevordering “Fries als kerktaal” door Oane Reitsma’, op: www.kruspunt.nl > op tsjerklik mêd > ferskaat; http://www.kruspunt.nl/fr/fryske_tsjerkestjinsten/ferskaat.
 • ‘Verder kijken dan je werk: Oane Reitsma’ in: Ad Valvas: weekblad van de Vrije Universiteit (nr. 20), 9 februari 2012, Personeelspagina (PP).
 • Recensie artikel ‘Schoonheid als Mysterie’ (Kunst en Religie): Tj. de Reus, ‘Drie denkers over schoonheid’, Friesch Dagblad: Sneinspetiele, 31 maart 2012, p. 10.
 • Recensie Kunst en Religie: Liuwe H. Westra, Kerk en Theologie63 (2012), pp. 399-400.   

 

Overige werkzaamheden

 • Redactielid Muziek & Liturgie: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Organisten en Kerkmusici (KVOK)
 • Proponent/voorganger Protestantse Kerk in Nederland
 • Registrant Stichting Orgelpark Amsterdam
 • Secretaris Orgelcommissie Vrije Universiteit Amsterdam
 • Organist