Dr. S. StoppelsDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

foto dr. Sake Stoppels
Assistant Professor in Practical Theology; Coördinator Master Specialisation ‘Leadership’

Presence

Variable (working part-time).

Research

Keywords: Congregational Development and Renewal, Missional Church, Emerging Church, Church Planting, (Religious) Leadership, Discipleship, (Religious) Learning

 

Teaching

Bachelor Modules (in Dutch):

 • Praktische theologie III: module over religie in het publieke domein (publieke theologie, diakonaal en missionair kerk-zijn) (samen met dr. Srdjan Sremac)

     

Master Modules:

 • Leadership I: The central issue of this module is the interrelation between psychological mechanisms and leadership on the one hand and community aspects and leadership at the other hand. The focus is on the coherence between the person of the leader or pastor, group aspects and religious factors. (together with prof. dr. Joke van Saane)
 • Specialization Course Praxis 2: Missionary Churches in Modern Culture (together with prof. dr. Stefan Paas)    
 • Internship: individual supervision of Master students in Leadership during their internship
 • Master Seminar Leadership: supervision and intervision in a group of students (Internship, Master thesis)

Substantial publications of the last years (most of them are in Dutch):

       In reverse chronological order:

 • (met Nynke Dijkstra), Back to Basics. Zeven cruciale vragen rond missionair kerk zijn, Utrecht 2017 (Boekencentrum, verschijnt april 2017)
 • Met liefde en beleid. Reflecties bij de beschreven initiatieven, in: Oeds Blok (red.), Avontuur van geloof. Praktijkverhalen van gemeentestichting met reflectie voor heel de kerk, Baptistica Reeks nr. 11, 2016, p. 87-104
 • (redactie, met Reinhard van Elderen), 'Geleefd vertrouwen. Godsvertrouwen in een tijd van krimp'. Themanummer GEESTkracht. Bulletin voor charismatische theologie, nr. 78 (2016). Zie hier
 •  'Models of Church Development in the Netherlands', in: Christiane Moldenhauer, Jens Monsees (Hg.), Die Zukunft der Kirche in Europa, Neukirchen 2016, p. 33-47. Klik hier
 • (redactie, met Henk de Roest), Missionair op het dorp. Themanummer Handelingen.Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, jrg. 42 (2015), nr. 2
 • (redactie), Tussen bevlogenheid en burnout. Over het welzijn van pastores. Themanummer Handelingen.Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, jrg. 42 (2015), nr.1
 • Bescheiden tegen de stroom in. Literatuurbericht kerkopbouw 2011-2014. Klik hier
 • De kerk als oefenruimte. Een voortgaand gesprek. Soteria, jrg. 31 (2014), nr. 2, p. 12-21.
 • 'Hoe "tegencultuurlijk" kan de kerk zijn? Reflecties bij de hoofdstukken 19-21'. In Tim Keller, Centrum Kerk. Het Evangelie midden in je stad (red. Stefan Paas) . Franeker 2014, pp. 261-267 
 • Oefenruimte. Gemeente en parochie als gemeenschap van leerlingen, Zoetermeer 2013.
 • 'Van christendom naar postchristendom. Een dorp als voorbeeld', in: Gijs Bronsveld e.a. (red.), Kerk op een kruispunt. Kerken, werkers in de kerk en hun opleiding in de 21e eeuw, Amsterdam 2013, p. 9-20
 • (samen met prof. dr. H. Noordegraaf en drs. H.H. van Well), 'Gemengde gevoelens.' Slotbeschouwing in het themanummer Diaconaat en Gemeenteopbouw, in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, jrg. 40 (2013), nr. 1, p. 62-73
 • (samen met drs. H.H. van Well) 'Diaconaat in de protestantse gemeenteopbouw', in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, jrg. 40 (2013), nr. 1, p. 31-41      
 • (samen met Henk de Roest), 'Evangelikalisierung in den Kirchen. Zwischenbalanz zur Eröffnung einer Diskussion', in: Pastoraltheologie. Monatschrift fűr Wissenschaft und Praxis in Kirche und Gesellschaft, jrg. 101 (2012), nr. 7, p. 260-279
 • (samen met Herman Noordegraaf), 'Het protestantse diaconaat vanaf de 19e eeuw tot heden', in Hub Crijns e.a. (red.) Diaconie in beweging. Handboek diaconiewetenschap, Utrecht 2011, p. 185-202
 • ‘Over het Rijk, rommelzolders, rollators en de Prediker. Literatuurbericht kerkopbouw (7). Site Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie, maart 2011. Klik hier
 • ‘‘Leuker kunnen we het niet maken, wel existentiëler’. Theologische agendapunten voor de kerk van nu’, in: GEESTkracht. Bulletin voor charismatische theologie, nr. 66 (2010), p. 44-51      
 • Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie, Zoetermeer 2009. Zie hier voor woord vooraf, inhoudsopgave en hoofdstuk 1.
 • (redactie, met Henk de Roest) ‘Hoe vitaal is liberaal? Over vitaliteit in liberale en vrijzinnige geloofsgemeenschappen’. Themanummer Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie, jrg. 36 (2009) , nr. 2
 • (met Gert Noort, Stefan Paas, Henk de Roest), Als een kerk opnieuw begint. Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming, Zoetermeer 2008, 392 pp.
 • (met Rein Brouwer, Kees de Groot, Henk de Roest, Erik Sengers) Levend lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland, Kampen 2007, 304 pp. Tweede druk 2011

 

See the full list of publications (some of them can be downloaded):

volledige publicatielijst van Sake Stoppels 

In the media

Interview in idea 4 - augustus 2010

CV Sake Stoppels (1956)


Education:
1968-1974: Atheneum-A
1974-1981: Human Geography (Rijksuniversiteit Gro­nin­gen)
1981-1982: Preparatory year Theology (Greek and Latin) (RU Gro­nin­gen)
1982-1983: Propedeuse Theology (RU Gro­ningen)
1983-1989: Theology (Vrije Universiteit Amsterdam)
1992-1996: PhD-project (VU Amsterdam). Title dissertation: Gastvrijheid. Het inloopcentrum als vorm van kerkelijke presentie (Kampen 1996)

Appointments:
1975-1978: Student assistant Human Geography, RU Groningen

1984-1988: Student assistant Practical Theology, VU Amsterdam

1989-1998: Researcher, VU Amsterdam (with short interruptions)

1996-2000: Minister in the Reformed Church of Pij­nacker-Nootdorp (GKN)

1998-2000: Assistant professor Social Ministry VU Amsterdam

2001-today:Assistant professor in Practical Theology, VU Amsterdam

2013-today: coordinator Master program Leadership, VU Amsterdam

2015-today: Policy officer Protestant Church in the Netherlands, Utrecht

 

Editorial Boards:

 • Member editiorial board HandelingenTijdschrift voor Praktische Theologie (since 2001) (www.handelingen.com)
 • Member editiorial board GEESTkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie (since 2003)
 • Member editiorial board Soteria. Kwartaalblad voor evangelische theologische bezinning (since 2013) (http://www.soteria.nl/

Additional: