Drs. A. VoolstraDeze pagina is verplaatst. U wordt doorgestuurd.

Promovenda

Aanwezigheid

Ma-do

Onderzoek

Ik doe onderzoek naar de geschiedenis van de doopsgezinden in de stad Amsterdam, in de periode 1530-1850. In de zestiende eeuw stonden de wederdopers bekend als radicale reformatoren die in 1535 zelfs het stadhuis op de Dam bezetten in de hoopvolle verwachting dat Amsterdam het nieuwe Jeruzalem zou zijn dat door God aan de doopsgezinden gegeven zou worden. Zij waren sterk op de eigen gemeenschap georiënteerd, deden aan wereldmijding en leefden in sobere eenvoud. Als we in de achttiende en negentiende eeuw weer naar de doopsgezinden in de stad Amsterdam kijken zien we echter een verlichte, vrijzinnige en welgestelde burgerkerk die volledig geassimileerd is geraakt en vaak voorop loopt met maatschappelijke initiatieven. Ik wil graag onderzoeken hoe deze metamorfose heeft plaatsgevonden: wat zijn drijfveren voor verandering geweest en hoe werd hier binnen en buiten de kerkmuren op gereageerd?

Recente publicaties

 • A. Voolstra, “400 jaar doopsgezinden bij ’t Lam in Amsterdam. Wat een kerkgebouw kan vertellen over de gemeente die zich er thuis weet”, in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 34 (2008)
 • A. Voolstra, “Van Groninger Oude Vlaming tot lammist. De doopsgezinde predikant Allard Hulshoff tussen rechtzinnigheid en rede” in: Doopsgezinde Bijdragen nieuwe reeks 33 (2007).
 • A. Voolstra en A. Plak, Tentoonstellingscatalogus Women in the Picture. Ter gelegenheid van het internationaal congres Mythe en Werkelijkheid van doperse vrouwen 1525-1900, gehouden op de VU 31 augustus en 1 september 2007 (2007)
  Zie voor de digitale tentoonstelling: www.dhkonline.nl of www.mennosimonscentrum.nl.
 • A. Voolstra, A.G. Hoekema en P. Visser (red.), Beeldenstormer uit bewogenheid. Verzamelde opstellen van Sjouke Voolstra (Hilversum 2005)
 • A. Voolstra en E. Blankevoort (red.), Oorlogsdagboeken over de jodenvervolging (Amsterdam 2001)
 • A. Voolstra, ‘Lief dagboek. De methode van een voyeur’ in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 23 nr. 3, herfst 2001
 • A. Voolstra (red.), History of Concepts Newsletter, 3, Spring 2000 (Huizinga Instituut 2000)

CV

 • Lezing "Money talks! How the Amsterdam mennonites used their wealth to uphold the Mennonite principle of nonresistance" op de internationale conferentie Mennonites and Money: Wealth and Poverty in the Past and Present, 11 Oktober 2008, University of Winnipeg (Canada).
 • Lezing “Grumpy old women? The (self) image of the elderly sisters of the Mennonite ‘Oude Vrouwenhuis’ or Old Women’s Home in 19th century Amsterdam” op het internationale congres Myth and Reality of Anabaptist/Mennonite Women, 31 augustus  aan de VU.
  Mede organisator van dit congres (31 augustus en 1 september 2007).
 • 2005: Doctoraal Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis (cum laude), Universiteit van Amsterdam.
  Scriptie: Moral sense of nonsense? Een discussie over de ‘leer van het zedelijk gevoel’ in de achttiende-eeuwse Republiek. Eervolle vermelding van de Werkgroep Achttiende Eeuw.

Website

http://www.dhkonline.nl
http://stadsarchief.amsterdam.nl
http://www.mennosimonscentrum.nl
http://www.vdga.nl
http://akc.doopsgezind.nl