Home > Over de faculteit > Vertrouwenspersoon faculteit

Vertrouwenspersoon faculteit

De leidinggevende is het eerste aanspreekpunt om zaken te bespreken maar soms is er een reden om dit gesprek te voeren met iemand anders. 

De facultaire vertrouwenspersoon is, in een dergelijk geval, een belangrijk aanspreekpunt om delicate persoonlijke kwesties te kunnen (voor) bespreken in een vertrouwelijke setting.
In onze faculteit is de rol van vertrouwenspersoon georganiseerd naar doelgroep.
De faculteit is verheugd te kunnen melden dat met ingang van 1 april Margaretha Folmer is benoemd tot de facultaire vertrouwenspersoon.
Daarnaast zijn er al onze bekende vertrouwenspersonen voor promovendi (Marianne Moyaert en Eddy van der Borght) en voor Wetenschappelijke Integriteit is dit Faustina Doufikar.
Vanzelfsprekend is ook de facultaire personeelsadviseur Marja Horsman of de bedrijfsarts beschikbaar om in vertrouwelijk verband te spreken.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl