Geschiedenis van de Islam tot 1800

 
Vakcode:
G_GESISTOT18
Periode:
Periode 1
Credits:
6.0
Faculteit:
Faculteit der Godgeleerdheid
Lesmethode(n):
Hoorcollege
Niveau:
100

Doel vak

De student:

kan op hoofdlijnen iets vertellen over het begrip van de geschiedenis
op basis van de Koran; kan een essay van enkele pagina¿s schrijven over
het leven van de Profeet Mohammed (s) en het belang van zijn sira
(levenswijze) voor moslims; kan een beknopte uitleg geven over het
ontstaan en ontwikkeling van de historische islamitische staten
(namelijk: Rashidun, Umayads, Abbasiden, Andalus, Ottomans); kan
kruistochten vanuit het gezichtpunt van moslims bezien.

Inhoud vak

Met behulp van deze module; doen de studenten elementaire kennis van de
geschiedenis van de ontstaan en ontwikkeling van de Islam op; als een
sleutel voor begrijpen het levende Islam als een religie en moslims als
een volk. Door sira gedeelte zullen ze leren wat belang van de
levenswijze van de Profeet (s) en begrijpen zijn duidelijke effect op
dagelijks leven van de individuele moslims en op staat gedurende
historische ontwikkeling van de islam. Door vervolg historische analyse
leren ze ook dynamiek van de ontwikkeling van de geloofsleer en de
jurisprudentie & ethiek onder uiteenlopende omstandigheden.

Onderwijsvorm

De gekozen onderwijsvorm is een werkcollege bestaande uit inleiding
van de docent, bespreking tekst, presentatie van de deelnemers,
feedback van de rest van de groep in de vorm van een checklist.

Voorbereiden door lezen van teksten en collegemateriaal,
aantekeningen maken, via blackboard discussiëren, opdrachten altijd op
de tijd inleveren; ( verplicht).

Aanwezigheid is een voorwaarde voor de deelname aan het tentamen.

Collegeopdrachten dienen voor het betreffende college per e- mail
ingeleverd te worden bij de docent dus, NIET via blackboard.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en paper.
Het tentamencijfer wordt als volgt berekend:

12 % 6x college opdrachten

8 % presentatie

80 % schriftelijk tentamen

Literatuur

Ibn Ishaak, Het leven van Mohammed; vert. Wim Rawen: Amsterdam:
Bulaaq 2000; Lapidus, Ira M. : A history of Islamic societies. (2nd ed.
) Cambridge Un. Press 2005. ISBN 0-521-77933-2. (Part I and Part II with
some exceptions, 3-449); Armstron, Karen: Islam a short history, London:
Phoenix 2005. ISBN 1-89880-158-4; Maalouf, Amin: Les croisades vues par
les Arabes. - Paris: Lattès, 1983. [ The crusades through Arab eyes
(translated by Jon Rothschild) New York: Schocken books 1989 First publ.
: London: Al Saqi Books 1984; 'Rovers, christenhonden,
vrouwenschenners': de kruistochten in Arabische kronieken / vert. uit
het Frans door José Lieshout: Amsterdam: Muntinga 1991, ISBN: ; 90-6766-
108-2. ]

Overige informatie

Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht (80%).

Werkstukken en/of presentaties die niet op de tijd en volgens de
afspraken ingeleverd zijn, zullen niet geaccepteerd, noch meegeteld
worden bij het eindcijfer.

Om deel te nemen aan het tentamen dienen alle opdrachten te zijn
ingeleverd.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
asnDCcreatorasvVUAmsterdam asnDCdateasv2010 asnstudyguideasvmodule asnDCidentifierasv50046196 asnDCtitleasvGeschiedenisvandeIslamtot1800 asnperiodasv110 asnperiodasv asncreditsasv6p0 asnfacultyasv50000029