Dr. C. van den Broeke

+31 20 59 84133
2e-05
c.vanden.broeke@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Universitair docent Kerkrecht (tot 1 mei 2009); Universitair docent Religie, Recht en Samenleving (vanaf 1 mei 2009)

Onderzoek

 • Religie, Recht en Samenleving
  - Res sacrae. De heiligheid van religieuze goederen
  - Godslastering, ex art. 147 Wetboek van Strafrecht
 • Kerkrecht
  - 'Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven'. Bijbelstheologische en kerkrechtelijke overwegingen bij de Handelregisterwet van 2008.
  - Netwerk van gemeenten. Om de toekomst van de classis.
  - Classis/Presbytery: Problem or possibility? (book/seminar)
  - De classicale vergadering als protestantse bisschop (Lezing/Symposium over de bisschop)
 • (Transatlantische) Kerkgeschiedenis
  - Letters of mercy: The Deputati ad res Maritimas of the Amsterdam Classis and Dutch colonial congregations overseas
  - New World Clergy. Dutch Ministers in the New World (book/seminar)
  - The Rev. A. C. Van Raalte as Mr. Classis?
  - 'Amsterdam Bibles': Gifts for congregations overseas
 • Business Spiritualiteit
  - Transforming Business(interviewbundel over spiritualiteit en bedrijfsethiek)

Onderwijs

Geloofsgemeenschappen en Recht, vanaf 2009
Kerkrecht in het algemeen en van de Protestantse Kerk in Nederland in het bijzonder, 2008

Recente publicaties

 • 'Van de aarde tot de wolken'. Kroniek van Catharina Lensen-Faas (1860-1938) te Hoofdplaat, (Terneuzen: Bareman, 2008).
 • Geïnspireerd leiderschap. Weekboek, (Heerenveen: Protestantse Pers, 2008).
 • Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid 1571-2004, (Kampen: Kok, 2005).

CV


Werkervaring
2007-… Universitair docent aan de Faculteit der Godgeleerdheid aan de VU, 0,01 fte.
2005-… Docent Kerkgeschiedenis Cursus Theologische en Pastorale Vorming in Zeeland
1999-… Predikant Protestantse Gemeente te Biggekerke/Meliskerke, 1,0 fte.
1993-1999 Predikant Gereformeerde Kerk ‘De Mande’ van Bakkeveen, 1,0 fte.
1991-1992 Federatieve Wijkgemeente ‘Lammerenburg’ te Vlissingen (stage theologie)
1986  Waterschap Walcheren te Middelburg (stage HEAO)

Behaalde opleidingresultaten
2005 Promotie aan de Theologische Faculteit der Vrije Universiteit te Amsterdam
1987-1993 Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
1984-1987 HEAO (Economisch-Juridische richting) te Vlissingen

Honours
2008/2009 Visiting Research Fellow aan het Van Raalte Institute, Holland MI, USA
2007 Albert A. Smith Fellow aan het New Brunswick Theological Seminary, New Brunswick NJ, USA

Overige

 • oprichter (2001) en voorzitter van het Centrum voor Kerk en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
  (samenwerkingsverband van de juridische en de theologische faculteiten)
 • organisator van (internationale) symposia aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, het New Brunswick Theological Seminary, NJ, USA en het Van Raalte Institute, Holland MI,    USA
 • ruime bestuurlijke ervaring in kerk en samenleving en begeleider van veranderingsprocessen

Ancillary activities

Agimus - Commissioner Groningen, 08 februari 2016
Theologische Universiteit Kampen - Senior Lecturer Church Polity Kampen, 01 augustus 2016
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017