prof. dr. E.A. BoerThis page has been moved. You are being redirected.

2e-54
e.a.de.boer@vu.nl
faculteit religie en theologie ( beliefs & practices )
Bijzonder hoogleraar Geschiedenis van de reformatie

Contactgegevens

eadeboer@tukampen.nl

Home:
Vloeddijk 151               
NL 8261 GL Kampen            
Tel. +31 (0)388530958            

Work:
Broederweg 15
NL 8261 GS Kampen
Tel. +31 (0)384471737

Aanwezigheid

Eén dag per week

Onderzoek

History of the Reformation with focus on the writings of Guy de Brès.
History of the Reformation in Geneva, especially of the so-called ‘congrégations’ and ‘disputationes’ of the Company of Pastors.

Onderwijs

Living Reformed Theology

Recente publicaties

Binnen- of buitenkant? Wat christenmensen kenmerkt. Het menselijk gezicht van artikel 29 van de Nederlandse geloofsbelijdenis in de ‘notae christianorum’ als ecclesiologisch accent tussen de 1e en 21e eeuw, inaugurele oratie bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de Geschiedenis van de Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 26 maart 2009.

‘Predestinatie voor eeuwig uit (de) gratie? Over de ongemakkelijke verkiezingsleer van Calvijn en Co., in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk red., Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlands protestantisme (Kampen, 2009), 37-49.

Ioannis Calvini opera omnia, series IV Scripta didactica et polemica, vol. IV Epistolae duae (1537) – Deux discours (Oct. 1536), ed. Erik Alexander de Boer – Frans Pieter van Stam (Genève: Librairie Droz, 2009), LXXXVIII + 158 pp. = COR 4/4.

‘Calvijn uit de anonimiteit op de disputatie van Lausanne (Oktober 1536), in: Tydskrif vir Geesteswetenskappe 49/3 (2009), 453-466.

CV

Thesis 1999 University of Geneva, Switzerland:, published as: John Calvin on the Visions of Ezekiel. Historical and Hermeneutical Studies in John Calvin’s sermons inédits, especially on Ezek. 36-48 (Kerkhistorische Bijdragen, vol. 21) (Leiden: Brill Academic Publishers, 2004) and Supplementa Calviniana, vol. X/3: Sermons sur le Livre des Revelations du prophete Ezechiel. Chapitres 36-48, ed. Erik A. de Boer - Barnábas Nagy † (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2006).

Lecturer in Classical languages and Patristics at the Theologische Universiteit in Kampen
Professor in the History of the Reformation at VU University Amsterdam, the Netherlands
Professor h.c. Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Hungary.
Research fellow of Free State University, Faculty of Theology, Department of Ecclesiology, Bloemfontein, South-Africa.

Member of the Amsterdam Centre for the History of Christianity (ACHC)

In de media

Teksten Calvijn gevonden in Geneefs archief - Reformatorisch Dagblad, dinsdag 2 november 2010. Klik hier voor het artikel.