Prof. dr. C.P.M. BurgerThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 84130
2e-05
c.p.m.burger@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar Kerkgeschiedenis

Aanwezigheid

Meestal ma, wo, vr

Onderzoek

 • Laatmiddeleeuwse en reformatorische universitaire theologie, in het bijzonder de receptie van de genadeleer van Augustinus (Gregorius Ariminensis OESA; Hugolinus de Orvieto OESA, Jean Gerson, Martin Luther, Jean Calvin)
 • Pogingen de resultaten van academische theologie op een voor leken begrijpelijke wijze door te geven (Jean Gerson, Ulrich von Pottenstein, Johannes von Paltz OESA, Martin Luther)
 • Laatmiddeleeuwse en reformatorische katechetische literatuur (Marquard von Lindau, Stephan von Landskron, Ulrich von Pottenstein, Johannes von Paltz OESA, Martin Luther)
 • Verwachting van de eindtijd in de Late Middeleeuwen en in de Reformatieperiode (Der Antichrist und Die Fünfzehn Zeichen vor dem Jüngsten Gericht, Straatsburg ca. 1480;  Joh. v. Paltz OESA: De adventu domini ad iudicium [1490])
 • Liedteksten gezongen in kringen van de Moderne Devotie
 • Kritische editie van de correspondentie van Johannes Calvijn
 • Repertorium van in handschriften bewaarde Middelnederlandse preken

Onderwijs

 • Bachelor-fase: Geschiedenis van het christendom; Geschiedenis van de Reformatie(s)
  Master-fase: Module “The Minister” [aandeel: Church History]
 • Specialisatie-modules Kerkgeschiedenis
 • Coördinatie van het onderwijs binnen de sectie Kerkgeschiedenis

Recente publicaties

 • Marias Lied in Luthers Deutung. Der Kommentar zum Magnifikat (Lk 1, 46b-55) aus den Jahren 1520/21. Tübingen 2007. X und 209 Seiten  [Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe, Band 34].
 • [Hoofdredacteur] Luther-Bulletin. Tijdschrift voor Interconfessioneel Lutheronderzoek. Jaargang 2. Herausgegeben von Christoph Burger, T.H.M. Akerboom, T.M.M.A.C. Bell, Hoofddorp Dezember 2008..
 • [Lid van de redactie] Thom Mertens, Patricia Stoop, Christoph Burger, De Middelnederlandse preek, Hilversum 2009 [Middeleeuwse Studiën en Bronnen CXVI), 219 pp.
 • [Projectleider] Ioannis Calvini Epistolae. Volumen I. Ediderunt Cornelis Augustijn / Frans Pieter van Stam adiuvantibus Christoph Burger, Paul Estié, August den Hollander, Maarten Stolk, Mirjam van Veen, Jasper Vree. Genf 2005 [Ioannis Calvini opera omnia denuo recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata, series VI, volumen I] 574 pp.
 • Repertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550. Repertorium of Middle Dutch Sermons preserved in manuscripts from before 1550. IV - VII. Daniël Ermens & Willemien van Dijk. Projectleiding - Project Management: Prof. Dr. Christoph Burger (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Dr. Thom Mertens (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen) m.m. v. Drs. Patricia Stoop (Universiteit Antwerpen) Leuven (Peeters) 2008 [Miscellanea Neerlandica XXIX,4 -7].
 • Leben als Mönch und Leben in der ‚Welt’ - monastischer Anspruch und reformatorischer Widerspruch, in: Reformation und Mönchtum. Hg. von Athina Lexutt, Volker Mantey und Volkmar Ortmann, Tübingen 2008, S. 7 - 27.
 • Calvijn en de humanisten. In: Herman J. Selderhuis (red.): Calvijn Handboek, Kampen 2008, S. 165 -170.
 • Nachfolge Christi bei Erasmus und Luther, in: Lutherjahrbuch, 75. Jahrgang, Göttingen  2008, S. 91 - 112.
 • Verrassende genadeleer. Nicolaas van Straatsburg OP: De preek over de gulden berg (circa 1324/1326). In: Thom Mertens, Patricia Stoop, Christoph Burger (redd.), De Middelnederlandse preek, Hilversum 2009 [Middeleeuwse Studiën en Bronnen CXVI), S. 67 -89.

CV

Geboren in Oberhof/Thüringen (Duitsland) in 1945, studie Godgeleerdheid (protestants) in Heidelberg, Mainz en Tübingen, eindexamen 1968, promotie Heidelberg 1971, studenten- en gemeentepredikant 1971 – 75, editor en universitair docent Tübingen 1975 – 90, bijzonder hoogleraar Tübingen 1990, gewoon hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam 1990, Fellow aan het ‘Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences’ 1993/4, directeur (samen met prof. dr. Wim Janse) van het ‘Amsterdam Centre for the History of Christianity’