Dr. J.W. DykThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 86627
2e-05
j.w.dyk@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Universitair Docent Bijbelvertalen; Wetenschappelijk Onderzoeker Oude Testament

Aanwezigheid

In principe alle dagen

Onderzoek

Taalkundig onderzoek (m.b.t. computerprogrammatuur) naar tekststructuur van de Hebreeuwse psalmen, naar valentiepatronen van Hebreeuwse werkwoorden, en naar complexe woordgroepstructuur in Bijbels Hebreeuws.
Computerondersteund vergelijking van Bijbels Hebreeuwse teksten met de Peshitta (Syrische vertaling van de Bijbel).

Onderwijs

100079 Hebrew Grammar and Reading – 12 ECTS, periode 4
115013 Advanced Hebrew Reading – 4 ECTS, periodes 1&2
539613 (met Prof. L.J. de Vries) Working Sessions in Bible Translation – 5 ECTS, periode 2

Recente publicaties

  • 2008 Introduction: Syriac Lexicography between General Linguistics and Semitic Philology’, in: J.W. Dyk and W.Th. van Peursen (eds.), Foundations for Syriac Lexicography III (Piscataway, N.J.: Gorgias), pp. 1-8.
  • 2008 Synopsis-Based Translation Concordance as a Tool for Lexical and Text-Critical Exploration’, in: J.W. Dyk and W.Th. van Peursen (eds.), Foundations for Syriac Lexicography III (Piscataway, N.J.: Gorgias), pp. 161-179.
  • 2008 Redactie met W.Th. van Peursen). Foundations for Syriac Lexicography III (Piscataway, N.J.: Gorgias), 336 pp.
  • 2006 (with Schadrach Keita): ‘The Scene at the Threshing Floor: Suggestive Readings and Inter¬¬¬cultural Considerations on Ruth 3’, The Bible Translator, Technical Papers vol. 57, no. 1, 17 – 32.
  • 2006 ‘De dorsvloer scène in Ruth: suggestieve lezingen en interculturele overwegingen’, in: R. Buitenwerf, J.W. van Henten, N. de Jong–van den Berg, Ambacht en Wetenschap: Elf wetenschappers over de Nieuwe Bijbelvertaling (Heerenveen: NBG), 107 – 118.
  • 2006 (with Percy van Keulen), ‘Of Words and Phrases: Syriac Versions of 2 Kings 24:14’, in: W.Th. van Peursen, R.B. ter Haar Romeny (eds.), Text, Translation, and Tradition: Studies on the Peshitta and its Use in the Syriac Tradition Presented to Konrad D. Jenner on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Leiden: Brill), 39 – 64.
  • 2006 (with Eep Talstra), ‘The Computer and Biblical Research: Are there Perspectives beyond the Imitation of Classical Instruments?’, in: W.Th. van Peursen, R.B. ter Haar Romeny (eds.), Text, Translation, and Tradition: Studies on the Peshitta and its Use in the Syriac Tradition Presented to Konrad D. Jenner on the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday (Leiden: Brill), 189 – 203.
  • 2006 ‘Data Preparation: What are We Doing and Why Should We?’, in: P.S.F. van Keulen , W.Th. van Peursen (eds.), Corpus Linguistics and Textual History: A Computer-Assisted Interdisciplinary Approach to the Peshitta (Van Gorcum), 133 – 154.
  • 2006 ‘1 Kings 2:1–9: Some Results of a Structured Hierarchical Approach’, in: P.S.F. van Keulen , W.Th. van Peursen (eds.), Corpus Linguistics and Textual History: A Computer-Assisted Interdisciplinary Approach to the Peshitta (Van Gorcum), 277 – 309.
  • 2006 ‘Lexical Correspondence and Translation Equivalents: Building a Concordance’, in: P.S.F. van Keulen , W.Th. van Peursen (eds.), Corpus Linguistics and Textual History: A Computer-Assisted Interdisciplinary Approach to the Peshitta (Van Gorcum), 311 – 326.

CV

Kandidaats Semitische Taal- en Letterkunde (Hebreeuws, Aramees, Syrisch, Ugaritisch), 1980
Doctoraal Algemene Taalwetenschap, 1984 cum laude
Ph.D. 1994: Participles in Context. A Computer-Assisted Study of Old Testament Hebrew (=Applicatio 12) (Amsterdam: VU Press), 399 pp.
november 1994, juni – augustus 1995, juni – augustus 1996: consulent bij Bijbel vertaalprojecten in Suriname
1996 – 1999 wetenschappelijk onderzoeker naar complexe woordgroepstructuren en verbale valentiepatronen van Bijbels Hebreeuws
1999 – 2004 participatie in Intercultureel Bijbellezen Project
2000 – 2004 lid van Begeleidingscommissie van de Nieuwe Bijbelvertaling
2000 – 2004 wetenschappelijk onderzoeker naar de overeenkomsten en verschillen tussen de Hebreeuwse Bijbel en de Peshitta (Syrische vertaling); samenwerkingsproject met de Peshitta Instituut Leiden
2005 – 2009 wetenschappelijk onderzoeker naar tekststructuur in de Hebreeuwse psalmen (NWO project: System and Design)

Ancillary activities

No ancillary activities
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017