Dr. M.C. de Boer

+31 20 59 84147
2e-05
m.c.de.boer@vu.nl
faculteit religie en theologie ( texts & tradition )
Hoogleraar Nieuwe Testament

Aanwezigheid

Varieert.

Onderzoek

Ik doe voornamelijk onderzoek op de brieven van Paulus en de geschriften van Johannes.

Onderwijs

Ik geef onderwijs in het Nieuwe Testament.

Recente publicaties

  • Johannine Perspectives on the Death of Jesus. Contributions to Biblical Exegesis and Theology 17. Kampen, The Netherlands:  Kok Pharos, 1996. 360 pp.
  • The Defeat of Death. Apocalyptic Eschatology in 1 Corinthians 15 and Romans 5. Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series, Vol. 22. Sheffield, 1988. 278 pp.
  • Editor, From Jesus to John. Essays on Jesus and New Testament Christology. Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series, Vol. 84. Sheffield, 1993. 363pp.
  • “The New Preachers in Galatia: Their Identity, Message, Aims, and Impact,” in Riewerd Buitenwerf, Harm W. Hollander, and Johannes Tromp, eds., Jesus, Paul, and Early Christianity. Studies in Honour of Henk Jan de Jonge. Supplements to Novum Testamentum 130. Leiden: Brill, 2008. Pp. 39-60.
  • “Johannine History and Johannine Theology: The Death of Jesus as the Exaltation and the Glorification of the Son of Man”, in G. Van Belle, The Death of Jesus in the Gospel of John. BETL 200. Leuven: Leuven University and Peeters, 2007. Pp. 293-326.
  • "The Meaning of the Phrase ta. stoicei/a tou/ ko,smou in Galatians", New Testament Studies 53 (2007) 204-224.
  • “Paul’s Use and Interpretation of a Justification Tradition in Galatians 2.15-21”, Journal for the Study of the New Testament 28.2 (2005) 189-216.
  • “Jesus’ Departure to the Father in John:  Death or Resurrection?” in G. Van Belle, J.D. van der Watt, P. Maritz, eds., Theology and Christology in the Fourth Gospel. BETL 184. Leuven: Peeters & Leuven University Press, 2005. Pp. 1-20.
  • “Paul and Apocalyptic Eschatology”, in Bernard McGinn, John J. Collins, en Stephen J. Stein, eds., The Continuum History of Apocalypticism. New York: Continuum, 2003.
  • “The Depiction of “the Jews” in John’s Gospel:  Matters of Behavior and Identity”, in R. Bierenger, D. Pollefeyt, en F. Vandecasteele Vanneuville, eds., Anti Judaism and the Fourth Gospel.  Louisville KY:  Westminster John Knox, 2001. Pp. 141 157.

CV

M.C. (Martin) de Boer (Amsterdam, 1947) studeerde theologie aan de Brown University in Providence, Rhode Island (V.S.) en aan het Union Theological Seminary in New York City. Onder de begeleiding van J.L. Martyn is hij daar gepromoveerd op een proefschrift over de apocalyptische theologie van de apostel Paulus (1983). Hij is universitair docent Nieuwe Testament geweest aan het Princeton Theological Seminary in New Jersey (1983-1990). Daarna was hij universitair docent Bijbelwetenschappen aan de University of Manchester in Engeland waar hij ook universitair hoofddocent Bijbelwetenschappen is geworden (1990-1997). Sinds 1 januari 1998 is hij hoogleraar Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds september 2007 directeur van het Amsterdam Centre for New Testament Studies. Professor de Boer is lid van de Society of Biblical Literature (V.S.), de Catholic Biblical Association of America (V.S.), de British New Testament Society (V.K.), de Studiosorum Novi Testamenti Conventus (Nederland), het Center of Theological Inquiry (Princeton), het VU Institute for the Study of Religion, Society, and Culture (Nederland), en de Studiorum Novi Testament Societas (internationaal) waar hij momenteel secretaris van is (tot 2010). Hij heeft de afgelopen jaren in de redactieraden gezeten van het Journal for the Study of the New Testament en New Testament Studies.

Website

www.th.vu.nl/~deboer